Niedziela, 28 listopada 2021, Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy PL EN | |

Bagińska Dobiesława

tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Dobiesława Bagińska

pełniona funkcja: adiunkt

dział: Dział Archeologii Powszechnej

e-mail: slawabag@gmail.com

kompetencje/zakres obowiązków: W ramach Działu Archeologii Powszechnej opiekuje się zbiorami zabytków   z Sudanu, opracowuje ceramikę sudańską z okresu meroickiego, post-meroickiego  i chrześcijańskiego. Zajmuje się badaniami nad kontaktami handlowymi Nubii  z basenem Morza Śródziemnego na podstawie analizy ceramiki importowanej  i lokalnej odkrytej w Dolinie Nilu Środkowego. Jest kuratorem wystawy stałej „ Archeologia Sudanu”. 

kwalifikacje:  Ukończyła archeologię śródziemnomorską w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją archeologia chrześcijańska  i bizantyjska. Praca magisterska: „Pracownie ceramiczne w Faras-zbiory ceramiki faraskiej  w Muzeum Narodowym w Warszawie”. W 2006 roku obroniła pracę doktorską. Temat rozprawy doktorskiej pt. „Amfory z terenów Nubii od II w. p.n.e. do XIV w. n.e. Studium nad typologią naczyń i kontaktami handlowymi Nubii ze światem śródziemnomorskim”. Zawodowo zajmuje się badaniem ceramiki stołowej i kuchennej z okresu meroickiego, post-meroickiego i chrześcijańskiego  w Sudanie  oraz amforami rzymskimi w Egipcie i na Cyprze.

ważniejsza bibliografia:

2003 – Early and Classic Pottery from Faras, w:Gdansk Archaeological

            Museum African Reports, vol. 2,Gdansk, 17-31. 

2005 – Amphora Imports in Nubia, w:Gdansk Archaeological Museum African

           Reports, vol. 3,Gdańsk, 15-36. 

2007 – Amphorae and Imported Products in Nubia from II BC to XIV AD, w:

           Gdańsk Archaeological Museum African Reports,Gdańsk– w druku. 

2008 – The Pottery from Dar el-Arab Fortress, w: Cahier de Recherches de l’Institut

           de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille, Supplement CRIPEL 7,Lille, 183-201 

2008 – Christian Pottery from Old Dongola (Kom H), w: PAM, vol. XVIII,Warsaw,  

           361-375. 

2008 – Pottery from Banganarti (Season 2006), w: PAM, vol. XVIII,Warsaw,

           410-425. 

2009 – The amphorae at Meroe, w: Meroe Reports II,Mississauga – w druku. 

2009 – The Meroitic Pottery from Selib, w: Beiträge zur Sudanforschung, Wien –

           w druku.

2010 – Kerma Horizon Pottery from Cemeteries in El-Gamamiya (Fourth Cataract),

      w: PAM XIX,Warsaw, 406-414.

2012 – Overview of Ceramic Studies at Banganarti in 2008, w: PAM XX,Warsaw,

           266-268. 

Henryk Meyza & Dobiesława Bagińska

2012 – Roman amphorae from Polish excavations at Paphos, an overview,

           w: Acts of theAthensColloquium on „The Transport Amphorae and Trade

           ofCyprus, 7th century BC to 7th century AD”- w druku.