Niedziela, 28 listopada 2021, Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy PL EN | |

Sprenger Magdalena

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Magdalena Sprenger

pełniona funkcja: adiunkt muzealny

dział:Dział Komunikacji i Promocji

e-mail: magdalena.sprenger@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 628 55 32

kompetencje/zakres obowiązków: zajmuje się działaniami promocyjnymi, organizuje wydarzenia muzealne, opiekuje się stroną internetową oraz wizerunkiem Rezerwatu Archeologicznego "Genius loci" w mediach społecznościowych.

Kwalifikacje: Ukończyła archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: średniowiecze). Obroniła pracę magisterską pt: „Kwestia demonologii w kulturze duchowej mieszkańców ziem polskich w okresie średniowiecza” (promotor: prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz). Była uczestnikiem programu badawczego MIESZKO prowadzonego przez prof. H. Kóčkę-Krenz z Instytutu Prahistorii (obecnie Instytut Archeologii) UAM. Brała udział w badaniach wykopaliskowych m. in. zespołu pałacowo-sakralnego i grodu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz klasztoru cysterskiego w Owińskach.  Wydała trzy powieści dla dzieci: „O skrzacie Żarku i tajemnicach Błędnej Puszczy”, „Historia Poznana” oraz "Paskuda".

Bibliografia:

2012, Sprenger M., Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. 7, s.23-46.

2012, Lech P., Sikorski A., Sprenger M., Najmniejszy wykop na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, s.215-227. 

2012, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Sprenger M., Renesansowe kafle z tarczownikami z wyspy tumskiej w Poznaniu, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVII, s. 41-57.

2013 "Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter"​ band II (katalog), Paderborn, s. 552-553, 556-557.

2016, Połuboczek A., Sprenger M., Oblicza sacrum na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w X – XIII wieku, [w:] red. A. Stempin, 966 – Pamięć w dębie zachowana, Poznań, s.45-57.

2017, Poklewska-Koziełł M., Sprenger M., Modna para z renesansowych kafli. Kaflarski przyczynek do historii ubioru, [w:] red. A. Różański, Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, cz. 2, Poznań, s. 1385-1398.