Czwartek, 24 stycznia 2019, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Narożna-Szamałek Urszula - współpraca z MAP

tytuł naukowy, imię i nazwisko:  mgr Urszula Narożna-Szamałek

pełniona funkcja: kustosz 

dział: Dział Archeologii Wielkopolski, Pracownia Kultury Pomorskiej

e-mail: urszula.szamalek@muzarp.poznan.pl

tel.  +48 61 628 55 47

kompetencje/zakres obowiązków: opiekun muzealiów

kurator wystawy „Pradzieje Wielkopolski”.

Kwalifikacje: W 1977 roku ukończyła studia w zakresie archeologii Polski  i powszechnej  (Katedra Archeologii, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu). Dyplom uzyskała na podstawie pracy magisterskiej pt.” Osada ludności kultury łużyckiej w Kruszwicy (stan. 2 i 4) napisanej pod kierunkiem  prof. Dr hab. A.Cofty-Broniewskiej.

Praca zawodowa:

W 1977 roku podjęła prace w Muzeum Archeologicznym w  Dziale Naukowo – Oświatowym, a od 1986 roku do 2002 w Dziale Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Od 2002 roku zatrudniona jest w Dziale Archeologii Wielkopolski jako kustosz Pracowni kultury Pomorskiej.

Uczestniczyła w wielu badaniach terenowych: wykopaliskowych i powierzchniowych. Jest autorem kilkunastu wystaw archeologicznych.

Ważniejsze publikacje:

1986, Osada ludności kultury łużyckiej w Kruszwicy , stan. K 2/4 w: FAP, t. 35,  s. 103-132.

1992, Badania archeologiczne okolic Gorszewic nad Jeziorem Bytyńskim, gm. Kaźmierz, woj. Poznańskie w: Wielkopolskie Sprawozdanie Archeologiczne, t. 1. s. 19-30, (współautor K. Szamałek)

1993, Zagadnienie domniemanych miejsc ciałopalenia na cmentarzysku halsztackim  w Gorszewicach, gm. Kaźmierz, w : Wielkopolskie Sprawozdania  Archeologiczne, t.2, s.37-42,

1995, Z najdawniejszej przeszłości okolic Kaźmierza, Poznań, (współautor K. Szamałek)

1997, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Lachmirowicach nad Gopłem w: FAP,t.38, s.47-72 (współautor K. Szamałek).

2000 , Pochówek szkieletowy na cmentarzysku ciałopalnym w Lachmirowicach nad Gopłem, w: „Czarownice” Funeralia Lednickie, z.2, s.87-90, Poznań .

2002, Ornamentyka solarna na naczyniach z halsztackiego cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Gorszewicach, gm. Kaźmierz, stan.1, w: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, cz. I Szamotuły, s. 179-186,

2003, Nekropolia w Gorszewicach na nowo odkryta (współautor  K. Szamałek), w: Księga pamiątkowa prof., T. Malinowskiego, Zielona Góra .

2003, Zasiedlenie terenów powiatu wrzesińskiego w młodszej epoce brązu wczesnej epoce żelaza w świetle wyników badań prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, w: Archeologia powiatu wrzesińskiego, Poznań-Września , s.41-62,( współautorstwo: K. Szamałek) Archeologicznego w Poznaniu. Historia i współczesność, Poznań, s. 71-74

 2007, Cmentarzysko halsztackie w Gorszewicach w świetle nowych badań, w:  FAP, t. 43,(współautor K. Szamałek)

2007, Zbiory Muzeum. Kolekcja zabytków kultury pomorskiej Muzeum

2009, Sprawozdanie z interwencji na niszczonym cmentarzysku ciałopalnymObornikach Wielkopolskich (w:) Wielkopolskie  Sprawozdanie Archeologiczne t. X, Poznań, s.39-46.

2010, Starożytny grobowiec z Żychlina w; FAP t.46, s.231-245.

2010, Osadnictwo Kotliny Kolskiej, „Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2” , Poznań 2010. s. 196-345. tam: K. Szamałek, U. Narożna-Szamałek, Kultura łużycka, Rzuchów, gm. Dąbie, stan.  (AUT432), s. 304-354;

2011, Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Tom III, Poznań, tam: Kultura łużycka, Barbara Kirschke, Urszula Narożna-Szamałek, s. 111-158;

Kultura łużycka, Barbara Kirschke, Urszula Narożna-Szamałek, s. 393-43