Środa, 28 lutego 2024, Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany PL EN | |

 

Promesa muzealna

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu może wydać pisemne oświadczenia, zwane dalej promesą muzealną, w którym wyrazi gotowość do przyjęcia ewentualnych zabytków ruchomych pozyskanych podczas planowanych badań archeologicznych.

Zgodnie ze statutowo określonym zakresem gromadzenia zbiorów przez Muzeum, materiał archeologiczny powinien pochodzić z terenów znajdujących się w zainteresowaniu badawczym Muzeum tj. z województwa wielkopolskiego i obszarów kulturowo z nim związanych. O wyjątkach decyduje Dyrekcja Muzeum.

Promesy będą wydawane po 14 dniach od daty wpływu i rejestracji wniosku.

Muzeum preferuje wnioski o wydanie promesy na formularzu – wzór w pdf.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Maron

 

Wnioski należy składać:

drogą elektroniczną na adres e-mail: promesa@muzarp.poznan.pl

drogą pocztową lub osobiście na adres: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

                                                                        ul. Wodna 27 – Pałac Górków

                                                                        61-781 Poznań