Środa, 28 lutego 2024, Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany PL EN | |

 

REGIONALNA SKŁADNICA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH


HISTORIA DZIAŁU GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA


KSIĘGI INWENTARZOWE


KATALOG NAUKOWY MUZEALIÓW – KARTOTEKI


PROGRAM MUZARP


SKARBIEC MUZEALNY


Główny Inwentaryzator Muzealiów

 

Główny Inwentaryzator Muzealiów

Dział Głównego Inwentaryzatora realizuje zadania związane
z inwentaryzowaniem, ewidencjonowaniem i katalogowaniem zbiorów zabytków muzealnych.

Współpracując z Miejskim, Powiatowym i Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków przyjmuje materiały pochodzące z prowadzonych badań archeologicznych oraz dary i depozyty.

Dział Głównego Inwentaryzatora prowadzi Księgę Inwentarzową Muzealiów, Księgą Wpływów, Księgą Depozytów oraz Księgę Ruchu Muzealiów.

Koordynuje prace dotyczące użyczania zbiorów własnych oraz wypożyczeń od innych muzeów, instytucji i osób, sporządza wymaganą w tym celu dokumentację – umowy i protokoły zdawczo-odbiorcze. Nadzoruje okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów.

Digitalizuje i tworzy bazy danych zainwentaryzowanych i skatalogowanych muzealiów w programie MuzArP. Aktualnie ilość pozycji inwentarzowych wynosi 20123.

pracownicy:


mgr Kamila Dolata-Goszcz –  Główny Inwentaryzator MAP 
kamila.goszcz@muzarp.poznan.pl
Tel. 61 852 82 51, wew. 130

mgr Antoni Czerwiński - Administrator programu MuzArP,

czerwinskiantoni@gmail.com 

mgr Paweł Wolff - Zarządzający Regionalną Składnicą Materiałów Archeologicznych

pawel.wolff@muzarp.poznan.pl

 

mgr Aleksandra Maron - Ochrona Zabytków Archeologicznych
maron.ola@gmail.com