Wtorek, 25 czerwca 2024, Imieniny: ſucji, Witolda, Wilhelma PL EN | |

 

Pracownia Okresu Średniowiecza i Czasów Nowożytnych


Pracownia Numizmatyczna


Dział Archeologii Historycznej

Pracownicy działu sprawują opiekę nad gromadzonymi od początku funkcjonowania Muzeum materiałami archeologicznymi (w tym skarbami i numizmatami), które datowane są od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne. Znaleziska te pochodzą z terenu samego miasta Poznania, jak również Wielkopolski oraz regionów sąsiednich.

W ramach pracy działu materiały te są inwentaryzowane i opracowywane naukowo, sprawowany jest nadzór nad ich stanem konserwatorskim. Zabytki są za zgodą Dyrekcji Muzeum udostępniane do wglądu osobom zainteresowanym pod kątem opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Pracownicy działu przygotowują wystawy i organizują wydarzenia o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim (m.in. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą). Prowadzą także różnego rodzaju badania wykopaliskowe na terenie miasta Poznania (m.in. na Starym Rynku w 2015 r.) i Wielkopolski.

Kierownik

mgr Kateriny Zisopulu-Bleja

kateriny.zisopulu@muzarp.poznan.pl
tel. 61 61 628 55 37

p.o. opiekuna Pracowni numizmatycznej

 

Pracownicy:

mgr Piotr Pawlak - Pracownia okresu średniowiecza i czasów nowożytnych Miasta Poznania

piotr.pawlak@muzarp.poznan.pl
tel. 61 628 55 39

 

dr Magdalena Poklewska-Koziełł - Pracownia okresu średniowiecza i czasów nowożytnych Wielkopolski

magdalena.poklewska@muzarp.poznan.pl

tel. 61 628 55 38

 

mgr Bogdan Walkiewicz

bogdan.walkiewicz@muzarp.poznan.pl

tel. 61 628 55 16