Czwartek, 26 maja 2022, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła PL EN | |

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


wtorek - czwartek 9.00 - 16.00 
piątek 10.00- 17.00 
sobota 11.00 - 18.00 
niedziela 12.00-16.00
W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

Археологічний музей Познані відкритий для відвідувачів:
вівторок - четвер: з 9.00 до 16.00
п'ятниця: з 10.00 до 17.00
субота: з 11.00 до 18.00
неділя: з 12.00 до 16.00
понеділок – вихідний.

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania w trakcie pandemii COVID-19

(obowiązuje regulamin powyższy)

 

(Poniższy regulamin będzie obowiązywać po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego)

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W POZNANIU
(PAŁAC GÓRKÓW)

 

I. Informacje ogólne


1. Wystawy w Pałacu Górków, głównej siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, udostępnione są dla zwiedzających w następujących godzinach:

wtorek - czwartek 9.00 - 16.00 
piątek 10.00- 17.00 
sobota 11.00 - 18.00 
niedziela 12.00-16.00
W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

2. W poniedziałki wystawy są nieczynne.
3. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na pół godziny przed zamknięciem
ekspozycji.
4. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum określa Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odrębnymi zarządzeniami.
5. Podstawą wejścia na wystawy jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie.
6. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób.
7. Grupy zorganizowane należy zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w osobiście w Pałacu Górków – głównej siedzibie Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, telefonicznie (nr tel. 61 8528251) lub e-mailem (zwiedzanie@muzarp.poznan.pl).
8. Prawo do oprowadzania grup zorganizowanych po wystawach mają tylko pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
9. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, organizowanych koncertów, pokazów i wykładów oraz cen biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych zamieszczonych przy wejściu do Muzeum, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (www.muzarp.poznan.pl).

II. Przepisy porządkowe

1. Na terenie Muzeum obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych).
2. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
3. Pracownik Muzeum ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grupy, która nie została wcześniej zgłoszona. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają zgłoszone wcześniej grupy zorganizowane.
4. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
5. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
6. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
- wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
- palenia tytoniu oraz używania epapierosów;
- spożywania napojów, posiłków, lodów i innych słodyczy;
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
- ślizgania się po posadzkach, biegania, zjeżdżania po poręczach schodów;
- wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;
- używania urządzeń takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki itp., a także prowadzenia głośnych rozmów bądź zachowań, które przeszkadzają innym w zwiedzaniu wystaw;
- regulowania znajdującego się na wystawach sprzętu do odtwarzania filmów i
prezentacji;
- wynoszenia poza obręb sal wystawienniczych materiałów informacyjnych, które są przeznaczone do użytku na ekspozycji.
7. Dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych przy następujących ograniczeniach:
- zakazane jest stosowanie lampy błyskowej lub innej formy doświetlania;
- zakazane jest używanie statywów;
- wykonane zdjęcia lub materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego
użytku.
8. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub materiałów filmowych w celach innych niż do prywatnego użytku, w szczególności publikacja zdjęć lub materiałów filmowych przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze, fragmenty ekspozycji a także wnętrza i architekturę siedziby Muzeum - Pałacu Górków, wymaga pisemnej zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w przypadku wykorzystania zdjęć lub materiałów filmowych do celów komercyjnych - także wniesienia stosownej opłaty, ustalonej przez dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

9. Zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wymaga również:
- oprowadzanie grup zorganizowanych przez przewodników nie będących pracownikami Muzeum Archeologicznego w Poznaniu;
- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
- organizowanie akcji reklamowych.

III. Zasady bezpieczeństwa

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi wystaw oraz służbę ochrony muzeum.
2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Muzeum.
3. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony - Straż Muzealną, działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. Nr145, poz. 1221).

IV. Przepisy końcowe

1. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania.
2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.00.