Środa, 22 maja 2024, Imieniny: Emila, Neleny, Romy PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania w wersji pdf

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU
(PAŁAC GÓRKÓW)

I. Informacje ogólne

1. Wystawy w Pałacu Górków, głównej siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, udostępnione są dla zwiedzających w następujących godzinach:


Sezon szkolny (1 września - 30 czerwca włącznie)

WTOREK 9.00 - 16.00
ŚRODA     9.00 - 16.00
CZWARTEK 9.00 - 16.00
PIĄTEK 10.00 - 17.00
SOBOTA 11.00 - 18.00
NIEDZIELA 12.00 - 16.00


Sezon wakacyjny (1 lipca - 31 sierpnia włącznie)
WTOREK 10.00 - 17.00
ŚRODA 10.00 - 17.00
CZWARTEK 10.00 - 17.00
PIĄTEK 10.00 - 17.00
SOBOTA 11.00 - 18.00

NIEDZIELA 12.00 - 16.00
 

2. W poniedziałki wystawy są nieczynne.
3. Ostatnie wejście na wystawy odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
4. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum określa Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odrębnymi zarządzeniami.
5. Podstawą wejścia na wystawy jest ważny bilet wstępu lub zaproszenie.
6. Rekomendujemy zwiedzającym dezynfekcję rąk płynem umieszczonym przy wejściu do Muzeum.
7. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób.
8. Grupy zorganizowane należy zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w osobiście w Pałacu Górków - głównej siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, telefonicznie (nr tel. 61 8528251) lub e-mailem (). zwiedzanie@muzarp.poznan.pl
9. Prawo do oprowadzania grup zorganizowanych po wystawach mają tylko pracownicy Muzeum.
10. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałych i wystaw czasowych, organizowanych koncertów, pokazów i wykładów oraz cen biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych zamieszczonych przy wejściu do Muzeum, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (). www.muzarp.poznan.pl

 

II. Przepisy porządkowe
 

1. Na terenie Muzeum obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych).
2. Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
3. Pracownik Muzeum ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grupy, która nie została wcześniej zgłoszona. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają zgłoszone wcześniej grupy zorganizowane.
4. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
5. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
6. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
- wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
- palenia tytoniu oraz używania e-papierosów;
- spożywania napojów, posiłków, lodów i innych słodyczy;
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
- ślizgania się po posadzkach, biegania, zjeżdżania po poręczach schodów;
- wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;
- używania urządzeń takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki itp., a także prowadzenia głośnych rozmów bądź zachowań, które przeszkadzają innym w zwiedzaniu wystaw;
- regulowania znajdującego się na wystawach sprzętu do odtwarzania filmów i prezentacji;
- wynoszenia poza obręb sal wystawienniczych materiałów informacyjnych, które są przeznaczone do użytku na ekspozycji.
7. Dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych przy następujących ograniczeniach:
- zakazane jest stosowanie lampy błyskowej lub innej formy doświetlania;
- zakazane jest używanie statywów;
- wykonane zdjęcia lub materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku.
8. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub materiałów filmowych w celach innych niż do prywatnego użytku, w szczególności publikacja zdjęć lub materiałów filmowych przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze, fragmenty ekspozycji a także wnętrza i architekturę siedziby Muzeum - Pałacu Górków, wymaga pisemnej zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w przypadku wykorzystania zdjęć lub materiałów filmowych do celów komercyjnych - także wniesienia stosownej opłaty, ustalonej przez dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
9. Zgody dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wymaga również:
- oprowadzanie grup zorganizowanych przez przewodników nie będących pracownikami Muzeum Archeologicznego w Poznaniu;
- prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
- organizowanie akcji reklamowych.

 

III. Zasady bezpieczeństwa
 

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi wystaw oraz służbę ochrony muzeum.
2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Muzeum.
3. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony - Straż Muzealną, działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. Nrl45, poz. 1221).

 

IV. Przepisy końcowe
 

1. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania.
2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 14.00 -15.00.