Niedziela, 14 kwietnia 2024, Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Wydawnictwa

          

          

        

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadzi ożywioną działalność wydawniczą, również we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Instytucja wydaje liczne publikacje własnym sumptem lub w ramach różnych projektów. Nasi pracownicy publikują również w periodykach i książkach innych wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wydaje publikacje naukowe oraz popularnonaukowe z
zakresu archeologii. Specjalizuje się w pracach oryginalnych – monografiach jedno-oraz
wieloautorskich dotyczących pradziejów i średniowiecza Europy środkowej (w tym przede wszystkim
terenów Polski) oraz Afryki północno-wschodniej (obszar Egiptu i Sudanu). Z tak zdefiniowanym
celem związane są dwie główne serie wydawnicze: „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”
oraz „Studies in African Archaeology”. Muzeum jest również wydawcą regularnie ukazującego się
rocznika „Fontes Archaeologici Posnanienses”.
Obie wspomniane wyżej serie wydawnicze przynoszą wyniki najnowszych badań i studiów nad
rozmaitymi aspektami prahistorii oraz wczesnej historii wskazanych obszarów. Eksponują dorobek
archeologów polskich i zagranicznych skupiając się przede wszystkim na wynikach współpracy
międzyośrodkowej i międzynarodowej oraz interdyscyplinarnej. Każdy tom jest recenzowany przez
wybitnych uczonych z kraju lub zagranicy, specjalizujących się w problematyce, z jaką związane są
poszczególne publikacje. Seria „Studies in African Archaeology” wydawana jest w j. angielskim,
natomiast tomy z serii „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses” ukazują się w wersji
jednojęzycznej (w j. polskim lub angielskim) lub dwujęzycznej (w j. polskim i angielskim).

Zasady etyki publikacyjnej
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu jest wydawcą wyłącznie prac oryginalnych. W celu utrzymania
wysokiego poziomu rzetelności naukowej redakcja stosuje procedurę przeciwdziałania zjawiskom
„ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym wymagamy załączenia do każdej
planowanej publikacji pisemnej deklaracji o wkładzie poszczególnych osób w jej powstanie i o
źródłach finansowania badań.

Procedura recenzji
Każdy artykuł przeznaczony do rocznika „Fontes Archaeologici Posnanienses” oraz każdy tom z serii
„Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses” i „Studies in African Archaeology” są opiniowane
przez wybitnych uczonych, dobieranych zgodnie z zakresem problematyki poruszanej w pracy.
Recenzenci oceniają m.in. układ i strukturę tekstu, odniesienia do aktualnej wiedzy na dany temat,
logikę wywodu, zakres innowacyjności metod i tez, poprawność językową oraz jakość materiałów
ilustracyjnych. Recenzje w wersji anonimowej są przedstawiane autorom. Wymagane jest
odniesienie się do wnioskowanych przez recenzentów korekt i zmian. Ostateczną decyzję o
skierowaniu prac do druku podejmuje redaktor naczelny wydawnictw Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu.

Pełen spis publikacji dostępnych w naszym sklepiku muzealnym można pobrać >>>tutaj<<<.

 

 

galeria