Poniedziałek, 17 czerwca 2024, Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana PL EN | |

 

TU SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO - EKSPOZYCJA ŚWIADECTW POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ NA OSTROWIE TUMSKIM W POZNANIU


TU SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO - EKSPOZYCJA ŚWIADECTW POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ NA OSTROWIE TUMSKIM W POZNANIU

TU SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO - EKSPOZYCJA ŚWIADECTW POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ NA OSTROWIE TUMSKIM W POZNANIU

W dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu".

Projekt pozwoli kompleksowo spojrzeć na historyczną materię, która kryje się pod powierzchnią ziemi na wyspie tumskiej i dotychczas była polem obserwacji jedynie dla wąskiej grupy naukowców. 


Ostrów Tumski staje się przestrzenią możliwą do zwiedzania w różnych porach dnia i roku niezależnie od funkcjonowania poszczególnych instytucji, z ofertą dostępną stale i umożliwiającą częste powroty, odkrywanie coraz to nowych, ciekawych elementów. Bardzo ważne jest oparcie się na zabytkach architektonicznych i archeologicznych, tak aby naświetlić ich niepowtarzalność i skalę wartości oraz zapewnić dostęp społeczny do obcowania z oryginalnym dziedzictwem kulturowym.

Projekt połączył wiele aspektów przekazu, takich jak nowoczesne technologie, ale też dzięki współpracy z artystami pozwala na wprowadzenie współczesnej wrażliwości do odbioru treści odległych historycznie i mentalnie. 

Nowa odsłona Ostrowa Tumskiego to rewitalizacja przestrzenni wewnątrz i wokół gotyckiego kościoła NMP - otwartego ponownie po ponad trzydziestu latach, iluminacje i spektakle możliwe o zmierzchu, oznaczenia zamontowane w przebiegu ulic oraz instalacja artystyczna rzeźby przekroju wałów grodowych, a także szczegółowy program edukacyjny i popularyzacyjny stworzony w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci i jego plenerze.

To, co najcenniejsze, ale niewidoczne, staje się namacalne i jest udziałem wszystkich, otwierając tym samym zupełnie nowe obszary rozumienia  wartości historycznej tego miejsca.

 

Projekt obejmuje kompleks działań:

  1. Renowację, konserwację i udostępnienie wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo wraz z edukacyjną ekspozycją multimedialną, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.
  2. Wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy, odwzorowującej przebieg reliktów zespołu pałacowo-sakralnego wokół kościoła NMP.
  3. Prace uwzględniają również rewitalizację terenu wokół kościoła Panny Marii in Summo.
  4. Odwzorowanie historycznego przebiegu wałów grodu poznańskiego dzięki specjalnym znacznikom umieszczonym w ulicach wyspy tumskiej.
  5. W ramach projektu powstała także ekspozycja zabytków archeologicznych, program edukacyjny z szerokim wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz nowa aranżacja pleneru przyjazna dla rodzin w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci.
  6. Wykonano instalację artystyczną na ul. Posadzego z nocnymi iluminacjami (autor dr Łukasz Gruszczyński, współpraca: architekt: Szymon Knast; przygotowanie paneli z drewna archeologicznego: Tomasz Pokorski, wykonanie: firma PT Inwest).
  7. W trakcie realizacji jest część poświęcona treściom merytorycznym, a więc: 1. aplikacje oparte na sferach VR implementowane do urządzeń multimedialnych – tzw. Lunet – Ok czasu. Są one rozmieszczone w trzech punktach Ostrowa Tumskiego i pozwolą na oglądanie danej lokalizacji w dwóch okresach chronologicznych: w XI i XVI w. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. 2. Ponadto trwają prace nad wzbogaceniem oferty edukacyjnej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w postaci dwóch filmów (dla dzieci i dorosłych w pięciu wersjach językowych), a także wykonaniem 35 prezentacji multimedialnych dotyczących historii Ostrowa Tumskiego.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

W projekcie udział biorą i współpracują nad różnymi elementami ekspozycji ważne i cenione instytucje naukowe, artystyczne i  edukacyjne Miasta Poznania:
1. Politechnika Poznańska - Wydział Architektury, 
*pod kierunkiem dr inż. arch. Borysa Siewczyńskiego powstały modele cyfrowy wyspy tumskiej odtwarzane w dwóch okresach chronologicznych XI i XVI/XVII w. Posłużyły one jako podstawa wykonania wiernych wizualizacji grodu poznańskiego w sferach VR.
* dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka i dr Klaudia Grygorowicz-Kosakowska opracowały wraz ze studentami Architektury i pod kierunkiem pracowników Rzeerwatu Archeologicnego Genius loci, rysunkowe wizualizacje różnych ważnych obiektów i przestrzeni historycznej dawnego Ostrowa Tumskiego.
2.Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu im. ks. Piotra Wawrzyniaka, pod kierunkiem prof. Sebastiana Giedziuna przygotował wydruki cyfrowe czaszek do rekonstrukcji wyglądu pierwszych poznaniaków.
3. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Jarosława Boguckiego, opracował wykonanie 4 nowoczesnych hologramów prezentujących wygląd osób mieszających 1000 lat temu w grodzie poznańskim.

Część projektu, która została zrealizowana w rezerwacie:

 

1. Program edukacyjny - zakupiono i zainstalowano sprzęt do projekcji wielkoformatowej videomappingu. Jest on obecnie stale wyświetlany.

 2. Zagospodarowano plener rezerwatu i stworzono przestrzeń rodzinną z ławeczkami i makietą odwzorowującą przebieg wczesnośredniowiecznych fortyfikacji na Ostrowie Tumskim z systemem nocnych iluminacji, a także archeologiczną piaskownicę, z której będą mogły korzystać dzieci. Wstęp na tę część rezerwatu jest bezpłatny. 

3.  W ramach programu edukacyjnego w rezerwacie zrealizowano 5 hologramów wykonanych techniką  światła białego oraz udostępniono w nowej wersji graficznej filmy na drugim poziomie ekspozycyjnym

4. Powstają dwa nowe filmy w rezerwacie - wersja dla dzieci i dla dorosłych - oraz cykl nowych prezentacji multimedialnych w infokioskach dolnych rezerwatu, także dla dzieci i dorosłych. 

5. Zwiedzający mogą już korzystać z  nowych ścieżek audioprzewodników dla dzieci i dorosłych. Wszystkie założone produkcje są dostępne w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej.

 

 

Współpraca przy hologramach:
 
Badania archeologiczne i rekonstrukcja wyglądu osób pochowanych na cmentarzysku śródeckim Wykonanie artystycznych modeli i hologramów
 Archeolodzy: Paweł Pawlak i Ewa Pawlak -  prowadzili przez wiele lat badania wykopaliskowe cmentarzyska wczesnośredniowiecznego na Śródce, skąd pochodzą szczątki kostne należące do prezentowanych postaci (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera).

Dr hab. Jarosław Bogucki i dr Szymon Zwoliński - wykonali plastyczne modele popiersi rekonstruowanych osób, a na ich podstawie, metodą holografii światła białego, zrealizowali wszystkie prezentowane hologramy.

(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, V Pracownia Rzeźby i Otoczenia - Obrazowanie Przestrzenne).

Dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska - wykonała antropologiczne rekonstrukcje wyglądu twarzy osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku na Śródce (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej). Sebastian Giedziun wraz z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu - wykonali wydruki 3D czaszek, na bazie których rekonstruowano wygląd mieszkańców grodu.
Dr inż. Michał Rychlik - wykonał cyfrowe modele czaszek niezbędne do stworzenia hologramów (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Katedra Inżynierii Wirtualnej.) Dr hab. Marcin Danielewski wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora - wypożyczyli stroje i wyposażenie związane z charakteryzacją postaci (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii).
Archeolodzy - pracownicy Rezerwatu Archeologicznego w Poznaniu - przygotowali koncepcję merytoryczną poszczególnych prezentacji. Teatr Muzyczny w Poznaniu wypożyczył ze swoich zasobów peruki do charakteryzacji  postaci.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 9 850 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 217 549,48 PLN

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie w składzie:

Archidiecezja Poznańska – Lider Projektu
Miasto Poznań – Partner Projektu
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci – Partner Projektu

 

 

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria