Poniedziałek, 15 kwietnia 2024, Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława PL EN | |

 

Pracownia Epoki Kamienia


Pracownia Epoki Brązu


Pracownia Kultury Łużyckiej


Pracownia Kultury Pomorskiej


Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich


Dział Archeologii Pradziejowej

Dział Archeologii Pradziejowej

Dział Archeologii  Pradziejowej ( wcześniej Dział Archeologii Wielkopolski), powstał w 2001 roku jako jednostka organizacyjna skupiająca pracownie archeologiczne, gromadzące zabytki związane z kulturą pradziejową, średniowieczną i nowożytną tego regionu Polski. W ramach Działu wyróżniono poszczególne pracownie chronologiczno-kulturowe, z których każda dysponuje osobnym pomieszczeniem przeznaczonym do przechowywania eksponatów Są to pracownie: Epoki Kamienia, Epoki Brązu, Kultury Łużyckiej, Kultury Pomorskiej oraz Okresu Wpływów Rzymskich. Łączna powierzchnia wszystkich pracowni wynosi ponad 1525 m². W kolekcjach poszczególnych pracowni znajdują się również zabytki pochodzące z innych części kraju a także – w wielu przypadkach – z odległych rejonów świata. W obrębie każdej z pracowni obowiązuje dzisiejszy układ administracyjny. Każda pracownia dysponuje katalogiem kulturowym zabytków. Zawiera on wykaz miejscowości oraz – w ich obrębie – stanowisk archeologicznych, z których pochodzą eksponaty.

 

Kierownik
mgr. Patrycja Silska
tel. +618528251 wew. 146
e-mail: patrycja.silska@muzarp.poznan.pl

Pracownia Epoki Kamienia
dr Danuta Żurkiewicz
tel. +618528251 wew. 126
e-mail:

dr Mateusz Stróżyk
tel. +618528251 wew. 126
e-mail:

Pracownia Epoki Brązu
mgr Patrycja Silska
tel.+618528251 wew. 146
e-mail: patrycja.silska@muzarp.poznan.pl

Pracownia Kultury Łużyckiej
mgr Tomasz Skorupka
tel. +618528251 wew. 144
e-mail:

Pracownia Kultury Pomorskiej
mgr Marta Sierant
tel. +618528251 wew. 146
e-mail:

Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich
mgr Emilia Smółka-Antkowiak
tel. +618528251 wew. 145
e-mail: