Poniedziałek, 17 czerwca 2024, Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana PL EN | |

 

Silska Patrycja

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Patrycja Silska

pełniona funkcja: adiunkt muzealny

dział: Dział Archeologii Pradziejowej

e-mail: patrycja.silska@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 46

kompetencje /zakres obowiązków: Jest kierownikiem Działu Archeologii Pradziejowej zajmuje się także gromadzenie i katalogowaniem zabytków, dbanie o ich konserwacji oraz opracowanie naukowe zbiorów. Sprawuje on również pieczę nad wystawą stałej pt. Pradzieje Wielkopolski.

kwalifikacje: Ukończyła archeologię w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Od 1992 roku współpracowała z Muzeum Archeologicznym, biorąc m.in. udział w badaniach terenowych prowadzonych przez tą instytucję. W 2001 roku zatrudniona została w muzeum w Dziale Dokumentacji i Informacji Naukowej. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki wczesnej epoki brązu, architektury oraz historii archeologii. Jest uczestniczką wielu projektów badawczych oraz współorganizatorką licznych konferencji  i  wystaw archeologicznych.  

ważniejsza bibliografia:

w przygotowaniu:

Osadnictwo wczesnobrązowe na stanowisku nr 5 w Bruszczewie, gm. Śmigiel w świetle badań

z lat 1964-68, Poznań