Poniedziałek, 20 maja 2024, Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny PL EN | |

 

REGIONALNA SKŁADNICA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH


HISTORIA DZIAŁU GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA


KSIĘGI INWENTARZOWE


KATALOG NAUKOWY MUZEALIÓW – KARTOTEKI


PROGRAM MUZARP


SKARBIEC MUZEALNY


PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH

PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Dyrekcja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (MAP) informuje o gotowości do przyjmowania materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Warunkiem przyjęcia materiałów jest ich przygotowanie zgodnie z przedstawionymi niżej wytycznymi. Wszelkie koszty przygotowania materiałów i dokumentacji ponosi inwestor lub kierownik badań. MAP nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie materiałów i dokumentacji.

WYTYCZNE: PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA DO MAP

Do Dyrekcji MAP należy skierować pismo z wnioskiem o przyjęcie materiałów archeologicznych wraz z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu pisemnej zgody Dyrekcji, do Głównego Inwentaryzatora MAP należy dostarczyć informacje o badanym stanowisku (funkcja stanowiska, położenie, chronologia z podaniem ilości i rodzaju materiałów jej przyporządkowanych) oraz kserokopie inwentarzy polowych.

MAP zgodnie z obowiązującymi procedurami występuje do odpowiedniego urzędu konserwatora zabytków o wydanie zgody na przejęcie materiałów w depozyt, a następnie na własność.

Dopiero po otrzymaniu decyzji konserwatorskich materiały mogą zostać zainwentaryzowane i w uzgodnionym terminie przekazane wraz z dokumentacją do MAP.

Przygotowanie materiałów: a/ materiały muszą być umyte, zakonserwowane, opisane, popakowane w woreczki zawierające wypełnione metryczki (wg wzoru Muzeum Archeologicznego) .

Zabytki tzw. wydzielone – materiały o walorach ekspozycyjnych, szczególnych walorach naukowych, czy wyjątkowe z innych powodów, powinny zostać przekazane w kartonikach oznaczonych metryczkami do magazynów odpowiednich Pracowni Muzeum Archeologicznego, zgodnie z ich przynależnością kulturowo-chronologiczną.

Zabytki masowe – materiały przekazywane do Regionalnej Składnicy Materiałów Archeologicznych (RSMA) muszą być podzielone na kategorie: ceramika, materiały kostne, próbki itp.

Woreczki z metryczkami należy umieścić w pojemnikach plastikowych z pokrywami, o parametrach ustalonych dla RSMA (kontakt z p. mgr. Pawłem Wolffem Opiekunem Składnicy).

Pojemniki powinny zostać oznaczone wg reguł stosowanych w RSMA. Zarówno w przypadku zabytków wydzielonych, jak i masowych wymagane jest sporządzenie protokołów przekazania ze spisem materiałów, z uwzględnieniem numerów inwentarza, katalogu oraz inwentarza polowego. b/ do Archiwum Naukowego MAP należy przekazać kserokopie całej dokumentacji w tym: inwentarze materiałów masowych, inwentarze materiałów wydzielonych, dzienniki badań, plany, sprawozdania z badań, sprawozdania oddane do Konserwatora, fotografie zgrane na płytę CD itd. oraz kopie opracowań, jeśli były one wykonane. c/ do Głównego Inwentaryzatora MAP należy dostarczyć karty katalogowe zabytków wydzielonych i materiału masowego, wykonane w programie MuzArp, który jest w tym celu nieodpłatnie udostępniany przez MAP (kontakt z p. mgr Kamilą Dolatą-Goszcz) włącznie z formatkami do ich wydruku.