Sobota, 20 sierpnia 2022, Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon wakacyjny (1 lipca - 31 sierpnia)

WTOREK - PIĄTEK 10.00 - 17.00
SOBOTA 11.00 - 18.00
NIEDZIELA 12.00 - 16.00
PONIEDZIAŁEK - nieczynne

Археологічний музей Познані відкритий для відвідувачів:

вівторок - четвер: 10.00 - 17.00
п'ятниця: 10.00 - 17.00
субота: 11.00 - 18.00
неділя: 12.00 - 16.00
понеділок – вихідний.

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Nowa Publikacja dr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł: Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchi

Nowa Publikacja dr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł: Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchi

Przedstawiamy najnowszą, dwudzestą siódmą publikcję z serii wydawniczej BIBLIOTHECA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES!

Autorką jest dr Magdalena Poklewska-Koziełł.  Tytuł książki brzmi: Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchi.

Książka została wydana przez MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU.

 

Sponsorami publikacji są:

TORMEL Sp. z o.o. z Poznania

Kaflarnia KAFEL-KAR Rafał Karny z Hryniewicz pod Białymstokiem

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku

Bolfarm Bolesław Czerniawski z Bierzwnika

 

Tę pozycję książkową można nabyć w naszym muzealnym sklepiku w cenie 50 zł.

Wejście od ulicy Klasztornej przy Starym Rynku w Poznaniu.

 

O publikacji:

Magdalena Poklewska-Koziełł „Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchii” Poznań 2022

W książce zaprezentowana została wieloaspektowa analiza kafli, czyli ceramicznych elementów budujących ściany pieców grzewczych. Specyfika tych wyrobów polega na tym, że poza funkcją użytkową pełniły także rolę dekoracyjną, a część z nich posiadała również wymowę ideologiczną, prezentując określone tre­ści. Zarówno dekoracja pieca, jak i owe treści podlegały zmienności w czasie i pod wpływem uwarunkowań kulturowo-politycznych.

Omawiane kafle pochodzą z terenu Nowej Marchii – krainy historycznej bę­dącej częścią Brandenburgii, leżącej na wschód od Odry, a znajdującej się obecnie w granicach Polski, a dokładnie w granicach dzisiejszych województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Przedstawiony do oceny tom jest cennym wkładem naukowym w poznanie wycinka produkcji ceramicznej okresu nowożytnego na obszarze Nowej Marchii do którego należy wytwórczość kafli i umiejętność stawiania z nich pieców. (...) Autorka zdecydowała się opublikować materiały pochodzące z prac wykopaliskowych, których część została zakończona kilkadziesiąt lat temu. Bez Jej inicjatywy nie weszłyby prawdopodobnie nigdy do obiegu naukowego (...).” – z recenzji wydawniczej dr. hab. Marcina Majewskiego, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dzięki wnikliwej kwerendzie przeprowadzonej w wielu ośrodkach muzealnych północno-zachodniej i zachodniej części naszego kraju w pracy zebrano znaleziska pochodzące z wykopalisk na terenie miast, zamków, dawnych klasztorów pełniących po sekularyzacji inne funkcje, a także pracowni garncarskich. Omówiono także wybrane źródła archiwalne, które pozwoliły częściowo rozpoznać produkcję garncarską regionu od strony instytucjonalnej. Omówione zostały wszystkie występujące na terenie Nowej Marchii typy kafli i technika ich wykonania, co pozwoliło scharakteryzować sposoby produkcji czy stosowane rodzaje surowców.

Kafle są zabytkami niezwykle atrakcyjnymi pod względem wizualnym, a ich walory estetyczne zmieniały się wraz z upływem czasu. Najobszerniejsza część książki zajmuje właśnie analiza ich zdobnictwa. Zaprezentowano tu wyjątkową różnorodność tematyki przedstawień. Inspirację dla nich czerpano z popularnych grafik, które upowszechniały się w formie druków ulotnych czy książek.

Z właściwym dla archeologa zacięciem Autorka starała się uporządkować te tendencje w obrębie kilku nurtów o zróżnicowanym zabarwieniu estetycznym i ideologicznym. Dzięki temu rozdział IV przybiera postać opowieści, pouczającej i atrakcyjnej dla Czytelnika.” – z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego (Uniwersytet Wrocławski).

Wątki zdobnicze obejmowały tematy religijne, wizerunki ówczesnych władców czy alegorie. Prześledzone zostały zmiany wątków ideologicznych przedstawianych na kaflach z kolejnych okresów. Widoczne są dzięki nim reakcje producentów i użytkowników kafli na nowe prądy estetyczne i przełom religijny XVI wieku. Obserwować można zwiększenie ilości wątków laickich oraz przemiany polityczne.

Do publikacji przeznaczona została wartościowa praca naświetlająca regionalny charakter kafli piecowych z terenu Nowej Marchii. Cechą tego regionalizmu jest jednak obfite korzystanie z wzorów stosowanych na terenach ościennych. Czytelne są także tendencje paneuropejskie, wynikające z powszechnych przemian kulturowych.” – z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego (Uniwersytet Wrocławski).

Książka liczy 244 strony. Składa się z 5 rozdziałów, bibliografii, indeksu osobowego i nazw geograficznych. Tekstowi towarzyszy 109 barwnych rycin ze zdjęciami ilustrującymi wszystkie omawiane zagadnienia. Ryciny, ułożone według tematyki przedstawień, pozwalają na obserwację podobieństw i różnic z materiałami z innych obszarów.

 „Obecnie posiadamy również dwie monografie regionalne dla kafli: ze Śląska (...) i z Pomorza Zachodniego (...), które jednak nie wyczerpują całości zagadnienia. Doskonałym uzupełnieniem ma okazję stać się omawiana praca, która wypełni lukę w zachodniej części Polski, pomiędzy Śląskiem i Pomorzem, obejmując obszar dawnej Nowej Marchii wraz z Ziemią Torzymską i księstwem krośnieńskim.” – z recenzji wydawniczej dr. hab. Marcina Majewskiego, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.