Czwartek, 23 maja 2024, Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Wystawa czasowa - Archeologia utrwalona w kadrze - 13 marca do 4 czerwca 2023 - Sala wystaw czasowych na parterze MAP

Wystawa  czasowa - Archeologia utrwalona w kadrze - 13 marca do 4 czerwca 2023 - Sala wystaw czasowych na parterze MAP

Wystawa

„Archeologia utrwalona w kadrze”

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu posiada w swoich zasobach archiwalnych jedną z największych i najstarszych w Polsce kolekcji fotograficznych, obrazujących dzieje wielkopolskiej archeologii. Najcenniejszą część owej kolekcji stanowi pokaźny zbiór szklanych klisz, które w ramach dwóch projektów dofinansowanych z funduszy ministerialnych poddane zostały w ostatnim czasie konserwacji. Na kanwie pierwszego z nich narodził się pomysł zorganizowania wystawy poświęconej roli fotografii w dokumentowaniu archeologicznego dziedzictwa Wielkopolski od schyłku XIX po lata 60-te XX wieku.

Scenariusz wystawy oparty został na dwóch narracjach, które się wzajemnie przeplatają i uzupełniają. Pierwszy wątek narracyjny to archeologia na fotografii. W odsłonie tej ukazane zostały, widziane oczami pionierów fotografii, początki  i rozwój archeologii na ziemiach polskich. Na zdjęciach uwieczniono najstarsze odkrycia  wykopaliskowe, różne stanowiska i obiekty archeologiczne oraz pierwsze, w tym także terenowe, ekspozycje zabytków. Szczególną uwagę przykuwają na nich bohaterowie tych odkryć: przypadkowi znalazcy, kolekcjonerzy oraz pierwsi muzealnicy. Niezwykłego ducha epoki oddają,  malarsko zaaranżowane przez fotografów, sceny rodzajowe z wykopaliskami w tle, na których widnieją m.in. nauczyciele, urzędnicy czy przedstawiciele ziemiaństwa. Pośród reprodukcji fotograficznych dominują sekwencje zdjęć pochodzące z badań wykopaliskowych w trzech miejscowościach: Podlesiu Kościelnym (cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej), Czarnkowie (cmentarzysko ludności kultury łużyckiej) oraz Biskupinie (osada obronna ludności kultury łużyckiej). Wyeksponowanym zdjęciom towarzyszą wybrane zabytki oraz archiwalna dokumentacja wykopaliskowa (dzienniki badań, raporty, zdjęcia i rysunki).   

Druga odsłona wystawy to fotografia w archeologii. Poświęcona jest ona rozwojowi metod fotograficznych stosowanych w badaniach archeologicznych. Dla zobrazowania tego procesu opracowana została tzw. oś czasu, ukazująca  najważniejsze, przełomowe wydarzenia w historii fotografii, do której przyporządkowano chronologicznie fakty dotyczące wykorzystania nowych wynalazków i technik fotograficznych w pracy archeologa (np. wykonanie zdjęć wykopalisk w Biskupinie z balonu). Istotną część ekspozycji tworzą zdjęcia  obrazujące działalność fotografów w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Dowiadujemy się z nich m.in., jak wyposażona była muzealna pracownia fotograficzna.      

Na wystawie pokazano liczny sprzęt i akcesoria fotograficzne z pierwszej połowy XX wieku. Uwagę przyciągają przede wszystkim aparaty: m.in. studyjny „Mentor”, lustrzanka dwuobiektywowa „Flexaret” oraz różne inne modele na film zwojowy. Towarzyszy im niezbędne oprzyrządowanie, stanowiące niegdyś podstawowe wyposażenie pracowni fotograficznej. Są to: powiększalnik „Magnitarus”, kopiarki do wykonywania zdjęć stykowych z negatywów, prasa „Ideal” do umieszczania odbitek fotograficznych na kartonowym podłożu, szafa do suszenia negatywów, pulpit retuszerski, maskownice, statywy oraz tuba na tła fotograficzne. Liczną grupę eksponatów tworzą także negatywy i diapozytywy na podłożu szklanym, negatywy na błonie foto oraz zestaw przeźroczy dydaktycznych.