Środa, 22 maja 2024, Imieniny: Emila, Neleny, Romy PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Regulamin konkursu fotograficznego na profilu FB w trakcie Nocy Muzeów

Regulamin konkursu fotograficznego na profilu FB w trakcie Nocy Muzeów

Noc Muzeów w Pałacu Górków i Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci

Regulamin konkursu fotograficznego

Organizatorem Konkursu Fotograficznego ogłoszonego w ramach Nocy Muzeów 2023 jest
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań.
Celem Konkursu jest:
- zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w Nocy Muzeów organizowanej w
Pałacu Górków i Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci w kreatywną i nieszablonową
dokumentację i artystyczną rejestrację tego wydarzenia;
- promocja archeologii;
- propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie
jednego z ważniejszych środków komunikacji międzyludzkiej.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników Nocy Muzeów, a laureaci zostaną wyłonieni
w trzech kategoriach:
Najlepsza fotorelacja z Nocy Muzeów w Pałacu Górków i Rezerwacie Archeologicznym Genius
Loci
➢ najlepsze selfie z zabytkiem/zabytkami
➢ najlepszy kadr z archeologicznej Nocy Muzeów 2023.
W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie najbliższych rodzin pracowników Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu.
Samodzielnie wykonane prace (nie więcej niż 15 zdjęć) należy umieścić w terminie od 20.05.2023
do 22.05.2023 r. na profilu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na platformie Facebook
https://www.facebook.com/muzarp. Zdjęcia wysłane w terminie późniejszym będą
dyskwalifikowane. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Zdjęcia mogą być wykonane telefonem, tabletem,
aparatem kompaktowym lub lustrzanką.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac i
ich publikacji na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z 26 maja 2023 roku. O wynikach i terminie wręczenia nagród
uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem profilu Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu na platformie Facebook https://www.facebook.com/muzarp
Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Poprzez przesłanie prac do Organizatora uczestnik potwierdza, że zapoznał się Regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 883 z
póz. zm.).