Środa, 22 maja 2024, Imieniny: Emila, Neleny, Romy PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

XXIII Konferencja Sprawozdawcza - (12-13 czerwca 2024 r)

XXIII Konferencja Sprawozdawcza - (12-13 czerwca 2024 r)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf

Zgłoszenie referenta - pdf

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

we współpracy z

Wydziałem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodkiem Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

Komisją Archeologiczną przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym

Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu

przy wsparciu

Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zapraszają na

XXIII Konferencję sprawozdawczą
„Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - sezon 2023”

(Poznań, 12-13 czerwca 2024 r.)

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w XXIII Konferencji sprawozdawczej, prezentującej wyniki prac terenowych na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu. Podczas planowanego spotkania uczestnicy będą mogli przedstawić referaty, komunikaty i postery z prac terenowych prowadzonych w ramach archeologicznych badań systematycznych, ratowniczych i sondażowych, zarówno w obrębie miast, jak i na obszarach wiejskich.

Czas referatu podsumowującego wyniki dłuższych (kilkusezonowych) badań będzie wynosił 30 minut, natomiast komunikatu z jednorazowej akcji wykopaliskowej 15 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń czas ten może ulec skróceniu odpowiednio do 20 i 10 minut. Postery, których treść powinna się koncentrować na jednej szczegółowej kwestii, muszą mieć standardowe wymiary 100×70 cm.

Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach kulturowo-chronologicznych: pradziejowym (od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów) oraz średniowieczno-nowożytno-współczesnym, w których w miarę potrzeb dokonany będzie podział na sekcje.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27 (Pałac Górków).

Formularz zgłoszenia uczestnictwa referenta lub słuchacza prosimy przesyłać emailem na adres: sezon.archeologiczny@gmail.com albo tradycyjną pocztą pod adresem: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, z dopiskiem na kopercie „XXIII Konferencja” w terminie do 15 maja 2024 r.

Do formularza prosimy o załączenie podpisanej i zeskanowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie w celach organizacyjnych.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konferencji kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie będą też dokonywać rezerwacji miejsc hotelowych.

Osoby zamierzające opublikować swoje referaty mogą składać gotowe teksty wraz z kompletem ilustracji do dnia 31 lipca 2024 r. Artykuły, które pozytywnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane na łamach Fontes Archaeologici Posnanienses. Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej https://fontes.muzarp.poznan.pl i przesłać emailem na adres: fontes@muzarp.poznan.pl.

 

Kontakt:

Marta Sierant-Mroczyńska

Emilia Smółka-Antkowiak

e-mail: sezon.archeologiczny@gmail.com

tel. 61 852 82 51 w. 145, 146