Wtorek, 18 czerwca 2019, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny
01.09.2018 – 30.06.2019
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
WTOREK – 09.00-16:00
ŚRODA – 09.00-16:00
CZWARTEK – 09.00-16:00
PIĄTEK – 10.00-17.00
SOBOTA – 10.00-17.00
NIEDZIELA – 12.00-16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

OSADNICTWO WIELOKULTUROWE W NAPACHANIU, GM. ROKIETNICA, STAN. 59. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

OSADNICTWO WIELOKULTUROWE W NAPACHANIU, GM. ROKIETNICA, STAN. 59. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

Program finansowany przez MKiDN

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu:  Ochrona zabytków archeologicznych

Nazwa własna zadania: Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, gm. Rokietnica, stan. 59. Wyniki badań archeologicznych.

Rodzaj zadania: Opracowanie wraz z publikacją książkową wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

Osoba odpowiedzialna:     Piotr Pawlak

Syntetyczny opis zadania: Zadanie ma na celu publikację wyników badań archeologicznych, które przeprowadzono w 2013 r. w Napachaniu, stan. 59, przy okazji budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11. Ich rezultatem było odkrycie sześciu horyzontów chronologicznych: obozowiska z okresu młodszego mezolitu, śladów osadnictwa kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu, rozległej osady ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, śladów osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego, śladów osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego oraz z okresu nowożytnego. Badaniami kierowali mgr Andrzej Krzyszowski i mgr Piotr Pawlak. Badania miały charakter ratowniczy. Dokumentacja z badań wraz z zabytkami  znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.