Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

OSADNICTWO WIELOKULTUROWE W NAPACHANIU, GM. ROKIETNICA, STAN. 59. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

OSADNICTWO WIELOKULTUROWE W NAPACHANIU, GM. ROKIETNICA, STAN. 59. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

Program finansowany przez MKiDN

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu:  Ochrona zabytków archeologicznych

Nazwa własna zadania: Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, gm. Rokietnica, stan. 59. Wyniki badań archeologicznych.

Rodzaj zadania: Opracowanie wraz z publikacją książkową wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

Osoba odpowiedzialna:     Piotr Pawlak

Syntetyczny opis zadania: Zadanie ma na celu publikację wyników badań archeologicznych, które przeprowadzono w 2013 r. w Napachaniu, stan. 59, przy okazji budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11. Ich rezultatem było odkrycie sześciu horyzontów chronologicznych: obozowiska z okresu młodszego mezolitu, śladów osadnictwa kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu, rozległej osady ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, śladów osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego, śladów osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego oraz z okresu nowożytnego. Badaniami kierowali mgr Andrzej Krzyszowski i mgr Piotr Pawlak. Badania miały charakter ratowniczy. Dokumentacja z badań wraz z zabytkami  znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.