Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

Obserwacja pracy w Muzeum Egipskim i Zbiorów Papirusów w Berlinie w dniach 15-19.01.2024r


Projekt „Edukujmy (się)! Nowe doświadczenia – nowe możliwości – nowa oferta edukacyjna dla dorosłych”

Projekt „Edukujmy (się)! Nowe doświadczenia – nowe możliwości – nowa oferta edukacyjna dla dorosłych”

Projekt „Edukujmy (się)! Nowe doświadczenia – nowe możliwości – nowa oferta edukacyjna dla dorosłych”

Realizowany w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna.  Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia dorosłych.

Projekt finansowany w ramach Krótkoterminowych projektów mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych (KA122-ADU). Konkurs 2023.

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000127044

Okres realizacji projektu: 1.09.2023 – 28.02.2025

Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Mączyńska agnieszka.maczynska@muzarp.poznan.pl

W kontekście obecnych, poważnych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu ważne jest reagowanie swoją ofertą na dynamicznie zmieniające się społeczeństwo. Choć duża część naszych odbiorców to dzieci i młodzież szkolna, widzimy duży potencjał w edukacji skierowanej do dorosłych, szczególnie po ograniczeniach w pracy instytucji kultury związanych z Covid-19. Nasze dotychczasowe działania w tym kierunku ujawniły potrzebę poszerzenia naszego doświadczenia w tym zakresie, zdobycia i poszerzenia kwalifikacji i umiejętności oraz obserwacji najlepszych praktyk w tym zakresie. Mobilność edukacyjna polegająca na obserwacji pracy w Muzeum Egipskim i Zbiorów Papirusów w Berlinie umożliwi nam zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb. Jednocześnie pozwoli na zbudowanie oferty edukacyjnej, która przyciągnie do Muzeum nowe grupy dorosłych odbiorców i stworzenie centrum pozaformalnej edukacji dla dorosłych związanej z archeologią i historią.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ma na celu poszerzenie swoich odbiorców o grupy wiekowe, inne niż dzieci i młodzież oraz rodziny z dzieci, w szczególności o osoby dorosłe aktywne zawodowo, seniorów i dorosłych uchodźców/ migrantów, szukających nowego środowiska integracyjnego. Projekt pozwoli zapewnić lub poszerzyć kwalifikacje i umiejętności pracowników Muzeum odpowiedzialnych za działania edukacyjne w zakresie edukacji dorosłych, włączenia społecznego oraz działań na rzecz uchodźców. Ważnym elementem będą także aspekty związane z transformacją ekologiczną tych działań. Stworzony zostanie także nowy, różnorodny i włączający program edukacji dla dorosłych.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu planuje zorganizować obserwację pracy w Muzeum Egipskim i Zbiorów Papirusów w Berlinie dla 7 osób - pracowników merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie działań edukacyjnych. Dodatkowo do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu zostaną zaproszeni dwaj eksperci z Muzeum Egipskiego i Zbiorów Papirusów w Berlinie. Jako rezultat obserwacji pracy i spotkania z ekspertami zostanie stworzona nowa, różnorodna oferta edukacji pozaformalnej dla dorosłych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w oparciu o uniwersalne i powszechnie znane zagadnienia z zakresu kulturowego i historycznego dziedzictwa światowego.

Dzięki udziałowi w projekcie chcemy zapewnić odpowiednie kwalifikacje i umiejętności naszym pracownikom w kierunku tworzenia atrakcyjnej, różnorodnej, włączającej i proekologicznej działalności edukacyjnej dla dorosłych zgodnie z ideą kształcenia przez całe życie. Stworzenie nowej oferty edukacyjnej dla dorosłych, w tym osób aktywnych zawodowo, seniorów oraz dorosłych uchodzców/migrantów.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2023-1-PL01-KA122-ADU-000127044

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”