Wtorek, 18 czerwca 2019, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny
01.09.2018 – 30.06.2019
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
WTOREK – 09.00-16:00
ŚRODA – 09.00-16:00
CZWARTEK – 09.00-16:00
PIĄTEK – 10.00-17.00
SOBOTA – 10.00-17.00
NIEDZIELA – 12.00-16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

WYPOSAŻENIE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ W SPEKTROMETR RTG

WYPOSAŻENIE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ W SPEKTROMETR RTG

Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni konserwatorskiej w spektrometr Rtg do analizy ilościowej i jakościowej w  obiektach zabytkowych


 Miejsce realizacji: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, Dział Konserwacji Zabytków

 Czas realizacji: Zadanie zrealizowane w roku 2016

 Koordynator projektu: mgr Jarosław Jaskulak, kierownik Działu Konserwacji Zabytków

 Rodzaj zadania: Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich

 Finansowanie: Dofinansowano w ramach w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pt.„Dziedzictwo Kulturowe 2016- Wspieranie działań muzealnych”

Cele i metody: Zadanie polega na zakupie i montażu profesjonalnego urządzenia analitycznego służącego do badania zabytków w procesach konserwacji oraz w badaniach i opracowaniach archeologicznych.

Spektrometr jest wyposażony w pompę próżniową oraz przystawkę helową umożliwiającą wykrywalność i analizę  pełnego zakresu pierwiastków od sodu do uranu.

Sprzęt przeznaczony jest dla Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Pracownia zajmuje się obiektami z bogatych zbiorów własnych (w tym zabytkami unikatowymi w skali europejskiej) i obiektami pochodzącymi z bieżących badań  archeologicznych.

Urządzenie uzupełnia w niezbędnym zakresie istniejące wyposażenie pracowni i pozwoli  na zastosowanie najnowszych, nieniszczących metod badawczych.

Ten element działań staje się niezbędny do zachowania zabytków archeologicznych dla przyszłych pokoleń.

Wydobywane artefakty zachowują się najczęściej w stanie daleko posuniętych zmian, a stosowane dotąd metody ich badań nie dawały zadowalających i  jednoznacznych wyników.