Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

WYPOSAŻENIE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ W SPEKTROMETR RTG

WYPOSAŻENIE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ W SPEKTROMETR RTG

Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni konserwatorskiej w spektrometr Rtg do analizy ilościowej i jakościowej w  obiektach zabytkowych


 Miejsce realizacji: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, Dział Konserwacji Zabytków

 Czas realizacji: Zadanie zrealizowane w roku 2016

 Koordynator projektu: mgr Jarosław Jaskulak, kierownik Działu Konserwacji Zabytków

 Rodzaj zadania: Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich

 Finansowanie: Dofinansowano w ramach w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pt.„Dziedzictwo Kulturowe 2016- Wspieranie działań muzealnych”

Cele i metody: Zadanie polega na zakupie i montażu profesjonalnego urządzenia analitycznego służącego do badania zabytków w procesach konserwacji oraz w badaniach i opracowaniach archeologicznych.

Spektrometr jest wyposażony w pompę próżniową oraz przystawkę helową umożliwiającą wykrywalność i analizę  pełnego zakresu pierwiastków od sodu do uranu.

Sprzęt przeznaczony jest dla Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Pracownia zajmuje się obiektami z bogatych zbiorów własnych (w tym zabytkami unikatowymi w skali europejskiej) i obiektami pochodzącymi z bieżących badań  archeologicznych.

Urządzenie uzupełnia w niezbędnym zakresie istniejące wyposażenie pracowni i pozwoli  na zastosowanie najnowszych, nieniszczących metod badawczych.

Ten element działań staje się niezbędny do zachowania zabytków archeologicznych dla przyszłych pokoleń.

Wydobywane artefakty zachowują się najczęściej w stanie daleko posuniętych zmian, a stosowane dotąd metody ich badań nie dawały zadowalających i  jednoznacznych wyników.