Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA NA POZNAŃSKIM OSTROWIE

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA NA POZNAŃSKIM OSTROWIE

Nazwa projektu: Początki chrześcijaństwa na poznańskim Ostrowie

Miejsce realizacji: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, sala wystaw czasowych,

Koordynator projektu: dr Maciej Przybył

Czas trwania: 12 kwietnia 2016 r. do 28 listopada 2016 r.

Finansowanie: Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Chrzest966 

Cele i metody: Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest organizacja wystawy zatytułowanej: „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”.

Celem tej wystawy  jest  przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców roli grodu poznańskiego w krzewieniu chrześcijaństwa w państwie pierwszych Piastów oraz przybliżenie znaczenia chrztu naszego pierwszego historycznego władcy w rozwoju kulturowym ziem polskich.

 Wystawa składać się będzie z trzech zasadniczych części.

W części pierwszej zostanie pokazany książęcy zespół pałacowo-sakralny, dominujący na poznańskim Ostrowie w okresie chrztu Mieszka I i należący do wznoszonych wówczas w Europie Łacińskiej reprezentacyjnych rezydencji wczesnośredniowiecznych władców.  Najbardziej spektakularnym elementem tej części ekspozycji będzie wykonany w skali 1:1 model kaplicy palatium poznańskiego, w którym odtworzone zostanie oryginalne wnętrze obiektu wraz z wyposażeniem liturgicznym wzorowanym na przedmiotach pochodzących z epoki. Walor scenograficzny tej rekonstrukcji ma wprowadzić widza w świat ówczesnej symboliki chrześcijańskiej, zarówno w wymiarze religijnym, jak i politycznym.

 Część druga wystawy poświęcona zostanie członowi katedralnemu grodu poznańskiego, który

wiązany jest tradycyjnie z początkami misji chrystianizacyjnej na ziemiach polskich. Osią merytoryczną, wokół której toczyć się będzie narracja tej części ekspozycji, jest katedra poznańska – jeden z najważniejszych obiektów sakralnych w ówczesnym krajobrazie kulturowym Wielkopolski. Zespół eksponatów tworzyć będą głównie zabytki pochodzące z badań archeologicznych, prowadzonych zarówno w podziemiach obecnej katedry, jak i na terenie tzw. placu katedralnego.

 W trzeciej części wystawy pragniemy skupić uwagę widza na rekonstrukcjach wczesnośredniowiecznych zespołów pałacowo-sakralnych, które będą stanowić tło porównawcze dla palatium poznańskiego.

 Wystawa adresowana będzie nie tylko do archeologów, historyków sztuki i architektów, ale przede wszystkim do szerszego grona odbiorców, obejmującego m.in. osoby zainteresowane średniowieczną historią Polski, początkami państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Ekspozycji towarzyszyć będą różnorodne działania edukacyjne, w tym gra interaktywna z nagrodami, zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz teatr animacji, który przedstawi spektakl o czasach Mieszka I i konsekwencjach przyjęcia chrztu przez naszego władcę.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Chrzest966 wystawa będzie dostępna bezpłatnie.

W trakcie wykonywania zadań edukacyjnych przewiduje się współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i pedagogami z Wielkopolski, którzy odwiedzając z dziećmi wystawę w ramach lekcji muzealnych będą realizowali w sposób interaktywny program nauczania historii poświęcony problematyce początków Polski.

Wszystkie działania edukacyjne związane z ekspozycją będą miały na celu zwiększenie uczestnictwa grup należących do różnych kategorii wiekowych w kulturalnej ofercie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wystawa przybliży zwiedzającym kulturową i historyczną wartość miejsc i budowli związanych z kolebką państwowości polskiej.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury