Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

MOJA WIEŚ, MOJE DZIEDZICTWO

MOJA WIEŚ, MOJE DZIEDZICTWO

Nazwa projektu: Moja wieś, moje dziedzictwo

osoba prowadząca: mgr Agnieszka Krzyżaniak

czas trwania: rok szkolny 2012/2013

finansowanie: program „Patriotyzm Jutra”, Muzeum Historii Polski

cele: Budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny” oraz popularyzacja dziejów ojczystych. Poprzez dotarcie do szkół wiejskich projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem. Aktywny udział uczniów pozwoli na wzbudzenie w młodych ludziach chęci do poznawania własnego regionu, jego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie w nich tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.

metody: W projekcie udział weźmie 10 wybranych szkół z obszaru Wielkopolski. Przygotowano dla nich prezentacje multimedialne, ukazujące najdawniejszą historię ich regionów oraz karty pracy dla uczniów i nauczycieli. Przewidziano spotkania z uczniami, w czasie których przedstawiona będzie prezentacja multimedialna i kopie zabytków. Praca uczniów z kartami spowoduje szukanie ciekawostek związanych z miejscem zamieszkania, poznawania jego historii. Zaplanowano też zajęcia terenowe.

planowane rezultaty: Projekt ma dotrzeć do 1500 beneficjentów.