Niedziela, 28 listopada 2021, Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy PL EN | |

Lekcje muzealne dla dzieci 3-5 lat


Zajęcia dla krasnoludków!

Lekcje muzealne dla dzieci z klas 0 - III szkoły podstawowej


Zajęcia dla klas I-III

Zajęcia dla skrzatów!

Lekcje muzealne dla dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej


Zajęcia dla gnomów!

Lekcje muzealne dla młodzieży z klas ponadpodstawowych


Zajęcia dla młodzieży z klas ponadpodstawowychZajęcia dla ogrów!

Regulamin imprez urodzinowych

Regulamin imprez urodzinowych 
oraz imieninowych organizowanych 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

1. Organizatorem imprez urodzinowych oraz imieninowych (zwanych dalej imprezami) jest Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (zwane dalej Muzeum).

2. Miejscem organizacji imprez jest Pałac Górków lub Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”. 

3. Imprezy są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Dotyczy to zarówno  jubilatów i solenizantów, jak również gości. Obecność młodszych dzieci jest możliwa tylko w przypadku, jeśli indywidualną opiekę nad nimi w trakcie imprezy będzie sprawował  rodzic lub opiekun.

4. Grupa dzieci uczestniczących w imprezie może liczyć maksymalnie 25 osób.

5. Czas trwania imprezy wynosi 2 godziny zegarowe (120 minut).  Czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.

6. Rezerwacji terminu imprezy dokonuje się telefonicznie pod numerem 61 6285513 lub e-mailem przesłanym na adres: urodziny@muzarp.poznan.pl.

7. Opłata za organizację imprezy wynosi 480 zł (z VAT) i wnoszona jest w dniu organizacji imprezy przed jej rozpoczęciem. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie w dniu roboczym następującym po imprezie.

8. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. 

9. W czasie imprezy dzieci znajdują się pod opieką dwóch osób prowadzących imprezę.

10.  W czasie imprezy dzieci  mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące imprezę.

11. W pomieszczeniu, w którym organizowana jest impreza, mogą znajdować się wyłącznie rodzice lub opiekunowie solenizantów/jubilatów oraz rodzice lub opiekunowie dzieci, o których mowa w punkcie 3. 

12. Z imprezy dziecko może zostać odebrane wyłącznie przez tę samą osobę, która je przyprowadziła.

13. Muzeum nie zapewnia tortu ani poczęstunku dla dzieci, a tym samym nie odpowiada za świeżość i jakość produktów spożywczych. 

14. Na prośbę rodziców Muzeum może udostępnić miejsce na zorganizowanie poczęstunku dla dzieci, który dostarczają rodzice. Muzeum zapewnia naczynia jednorazowe, a osoby prowadzące imprezę podadzą poczęstunek dzieciom pod jej koniec.

15.  Dostarczone produkty spożywcze muszą być fabrycznie zapakowane. W przypadku tortów wymagany jest dowód zakupu. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się ciastek, ciast lub tortów wykonanych samodzielnie.  

16. W czasie trwania imprezy rodzice lub opiekunowie jej uczestników mają możliwość bezpłatnego wstępu na ekspozycje Muzeum, pod warunkiem, że impreza odbywa się w godzinach otwarcia wystaw.  

17. Pomieszczenia, w których odbywa się impreza, są monitorowane przez system ochrony Muzeum.

18. Opiekunowie dzieci wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych przez Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.