Monday, 15 July 2024 PL EN | |

 

Awards

2014
Książka „Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno – zachodni. Wyniki badań archeologicznych” pod redakcją Piotra Pawlaka z Działu Archeologii Historycznej Miasta Poznania z naszego muzeum, została wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora UAM w dniu 5 listopada 2014 r. w czasie 18. Poznańskich Dni Książki Nie Tylko Naukowej. Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2013
W konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella 2012” Muzeum Archeologiczne w Poznaniu otrzymało aż 4 laury w każdej z kategorii! Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody 18 czerwca na spotkaniu wielkopolskich muzealników w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie.

„Izabella” jest konkursem, który ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych regionu. Wyróżnia instytucje muzealne, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych. Konkurs organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod stałym patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W tym roku Muzeum Archeologiczne w Poznaniu otrzymało nagrodę w każdej z czterech kategorii – trzy pierwsze: za działalność wystawienniczą za wystawę stałą w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w kategorii „działalność naukowa, konserwatorska i dokumentacji” zbiorów za opracowanie „Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968” i w kategorii „wydawnictwa” za publikację „Tell el-Farkha excavations 1998-2011”. Drugą nagrodę muzeum otrzymało w kategorii „działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa” za projekt „To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski.

 

W 2013 roku Muzeum otrzymało również nominację do nagrody Sybilla w kategorii „Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne” za Rezerwat Archeologiczny Genius loci.

 

2012
W 2012 roku Muzeum otrzymało I nagrodę w konkursie IZABELLA 2011 na najlepsze wydarzenie muzealne w Wielkopolsce w kategorii Wydawnictw za Międzynarodowe Sympozjum “Origin and Early Development of Food Producing Cultures in Northeastern Africa – 30 years later”. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu Izabella byli: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia „Związek Muzeów Polskich” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2010
W organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku – IZABELLA 2009” uzyskaliśmy dwie nagrody: I nagrodę w kategorii: Wydawnictwa za katalog wystawy stałej „Tu powstała Polska”, oraz II nagrodę w kategorii: Działalność wystawiennicza za wystawę „Dusze maluczkie – dzieci i dzieciństwo poprzez wieki”.

2009
W roku 2009 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zostało uhonorowane kilkoma prestiżowymi nagrodami za działalność edukacyjną, wystawienniczą i naukową.W organizowanym przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu corocznym konkursie na najlepszą książkę o Poznaniu przyznano nam nagrodę im. Józefa Łukaszewicza za publikację pani dr Jarmili Kaczmarek pt. „Archeologia Miasta Poznania. Tom I. Stan badań i materiały”.W ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogólnopolskim konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2008 otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii działalności naukowej za książkę „Archeologia Miasta Poznania. Tom I. Stan badań i materiały”, autorstwa dr Jarmili Kaczmarek.

2008 
W organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne IZABELLA 2008 uzyskaliśmy trzy nagrody: Grand Prix za „Spotkania weekendowe 2008”, II nagrodę za wystawę „Na skrzydłach przeszłości”, której autorem jest mgr Tomasz Skorupka oraz II nagrodę za książkę dr Jarmili Kaczmarek „Archeologia Miasta Poznania. Tom I. Stan badań i materiały”.