Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

Seminarium z cyklu „Dorzecze Dniestru jako przestrzeń kontaktów kulturowych w IV i III tys. przed Chr.”

Seminarium z cyklu „Dorzecze Dniestru jako przestrzeń kontaktów kulturowych w IV i III tys. przed Chr.”

Trzecie spotkanie

"Na rubieżach osadnictwa społeczności kultury pucharów lejkowatych"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w godz. 10.00 – 17.00

w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (sala kominkowa na parterze)

 

 

Program/Programme

 

Edwin Zalcman (Kaliningrad), Материалы периода среднего неолита с поселений северо-восточного побережья Вислинского залива: вопросы культурной принадлежности / Middle Neolithic materials from settlements in the north-eastern part of the Vistula lagoon: questions of cultural affiliation

 

Dariusz Król (Rzeszów), Ludność kultury pucharów lejkowatych we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego. Problemy datowania i relacji międzykulturowych w świetle ostatnich badań / TRB people in the eastern part of the Rzeszów foothills. Questions of dating and intercultural relationships

 

Genadie Sirbu (Kiszyniów), Dariusz Król (Rzeszów), Dymitr Verteletskyi (Lwów), Małgorzata Rybicka (Rzeszów), Nieznane materiały kultury pucharów lejkowatych ze stanowisk Brynzeny-Cyganka oraz Żwaniec-Czob / Unknown materials of the TRB from Brynzeny-Cyganka and Żwaniec-Czob sites

 

Aleksandr Pozikhovski, Pracownia krzemieniarska ze stanowiska Mezyricz. Pytanie o chronologię późnego eneolitu na Wołyniu / A flint workshop in the site Mezyrich. Question of late Eneolithic chronology

 

Genadie Sirbu (Kiszyniów), Позднеэнеолитичексие группы восточно-карпатского региона и их контакты с культурами Центральной Европы // Late Eneolithic groups of the Eastern Carpathian region and their contacts with central-European cultures

 

Tünde Horvath (Salgótarján), TRB pottery in the context of the Baden culture in Hungary

 

Marzena Szmyt, Danuta Żurkiewicz, Aleksandr Diachenko, Joanna Rennwanz, Jacek Kabaciński, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Mateusz Stróżyk (Poznań), Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Mrowinie stan. 3 w świetle najnowszych badań / A settlement of the TRB people in Mrowino, site 3, in the light of new research