Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

WŁADZA, KRAJ I LUDZIE - Festiwal w Lądzie 2019; 1-2 czerwca

WŁADZA, KRAJ I LUDZIE - Festiwal w Lądzie 2019; 1-2 czerwca

Program Festiwalu

 

Nie ulega wątpliwości, że władza, podległe jej terytorium oraz zamieszkujący je ludzie stanowią podstawowe czynniki warunkujące funkcjonowanie państwa. Ta forma organizacji politycznej znana jest od dawna, przy czym, podobnie jak dziś, szereg jej wytworów działało w oparciu o różne wzorce. Nie inaczej było w średniowieczu. W pierwszych stuleciach tej epoki rozwiązania panujące w zachodniej Europie różniły się od systemu, wypracowanego na Wschodzie. W tym czasie wiele ludów, egzystujących poza dwoma wielkimi kręgami cywilizacyjnymi, żyło wedle norm, wynikających z ich własnych tradycji. Często okazywały się przydatne podczas tworzenia nowych państwowości. Różnorodność wzorców i rozwiązań cechowała także ostatnie stulecia tej epoki, i mimo dalszego rozwoju kulturowego oraz kolejnych osiągnięć ludzkiej myśli i praktyki, stała się także znakiem czasów nowożytnych.

Zawsze i wszędzie lud potrzebował władzy, respektującej prawa boskie i wspólnotowe, gwarantującej bezpieczeństwo ze strony wojowniczych sąsiadów, a także zapewniającej mu dostatek i powodzenie. Z kolei władca nieustannie zabiegał o poparcie poddanych, i choć wymagał danin, posłuchu oraz stosowania się do wydawanych sądów i zarządzeń, musiał udowadniać, iż jest godny sprawowania rządów. W idealnym systemie król miał być mądry i sprawiedliwy, silny, ale też hojny i wspaniałomyślny, natomiast lud wierny i posłuszny. Obydwie strony były jednak zobowiązane przestrzegać ustanowionych praw, których naruszenie skutkowało określonymi konsekwencjami. Dziś, po upływie setek lat, po upadku wielu monarchii, w epoce nowych systemów i rozwiązań politycznych, niewiele się pod tym względem zmieniło. Czy zatem człowiek średniowiecza nie powinien być nam bliski, nam, ludziom z początku XXI wieku, żyjących ponoć w lepszych czasach?

Zapraszamy do Lądu, do Festiwalowego Królestwa, gdzie już czekają na Was wojowie i mnisi, kupcy i rzemieślnicy, naukowcy i artyści, piękne damy i szlachetni rycerze. Jak co roku przygotowaliśmy wiele atrakcji – wystawy, wykłady, koncerty, spektakle, inscenizacje, pokazy dawnych walk i dawnego rzemiosła, a także warsztaty i konkursy dla dzieci. Przyjedźcie do naszego państwa, w którym zyskacie wiele praw i tylko jeden obowiązek – dobrze się bawić. A jeśli będzie taka Wasza wola, pokochajcie Ląd i pokochajcie średniowiecze, bo po tylu spotkaniach z pewnością na to zasługują.

Michał Brzostowicz