Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Archeologia wielkopolska w odrodzonej Rzeczpospolitej – konserwacja kolekcji szklanych negatywów fotograficznych - Wspieranie działań muzealnych” ze środków MKiDN

Archeologia wielkopolska w odrodzonej Rzeczpospolitej – konserwacja kolekcji szklanych negatywów fotograficznych - Wspieranie działań muzealnych” ze środków MKiDN

Prezentacja dotycząca realizacji projektu

Od kwietnia bieżącego roku Muzeum Archeologiczne w Poznaniu realizuje projekt Archeologia wielkopolska w odrodzonej Rzeczpospolitej – konserwacja kolekcji szklanych negatywów fotograficznych. Dofinansowany został on w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Umowa nr 06678/22/FPK/NIMOZ). Celem projektu jest konserwacja 860 szklanych negatywów fotograficznych pochodzących z unikatowej kolekcji płyt negatywowych, znajdującej się w zasobach archiwum naukowego naszego muzeum.

Poddane konserwacji obiekty stanowią niezwykle wartościową dokumentację fotograficzną ukazującą działalność archeologów wielkopolskich w Polsce międzywojennej, a więc w okresie ogromnie istotnym dla rozwoju polskiej archeologii. Obrazują one  m.in.: ówczesne badania wykopaliskowe, stanowiska archeologiczne, przypadkowe odkrycia oraz terenowe ekspozycje zabytków i wystawy muzealne. Oprócz archeologów, widnieją także na nich, odwiedzający często wykopaliska, znane postaci ze świata polityki, nauki i kultury.

Do niezbędnych prac konserwatorskich wytypowane zostały klisze, które ze względu na stan zachowania wymagają pilnych zabiegów restauratorskich. Zabiegi te nie tylko zabezpieczą ową kolekcję przed postępującym zniszczeniem, ale również, poprzez dalszą digitalizację negatywów, umożliwią jej szersze udostępnienie do celów wystawienniczych, naukowych, edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych.

Autorami prac konserwatorskich są Krzysztof Dudek i Jerzy Gabryszewski – dyplomowani konserwatorzy i restauratorzy dzieł sztuki, specjalizujący się  w konserwacji fotografii. 

Realizowany projekt stanowi kontynuację prac konserwatorskich, rozpoczętych w Muzeum Archeologicznym w 2009 roku. Wykonano wówczas konserwację najstarszych klisz szklanych ze zbiorów muzeum w ramach projektu: Początki archeologii w Polsce – konserwacja unikatowej kolekcji szklanych negatywów fotograficznych, program „Dziedzictwo kulturowe”: Rozwój instytucji muzealnych. Zakonserwowana kolekcja wykorzystywana jest w publikacjach poświęconych historii archeologii i w monografiach stanowisk archeologicznych oraz na wystawach  i w imprezach edukacyjnych dotyczących popularyzacji archeologii.  Żywimy przekonanie, że tym samym celom służyć będzie obecnie konserwowana druga część  naszej unikatowej kolekcji.  

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria