Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Chłodnicki Marek

Tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Marek Chłodnicki

Pełniona funkcja: starszy kustosz

Dział: Dział Archeologii Powszechnej

e-mail: mchlod@man.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 40

Kompetencje/zakres obowiązków: Kurator wystawy „Archeologia Sudanu”. Opieka nad zbiorami sudańskimi. Prowadzenie badań w Egipcie i Sudanie i publikacja wyników tych badań.

Kwalifikacje: W 1979 r. ukończył archeologię Polski i powszechną na UAM w Poznaniu. W 1985 doktorat na UAM w Poznaniu. Specjalizacja – neolit, okres predynastyczny i wczesno dynastyczny nad Nilem.

Ważniejsza bibliografia:

1982 Z badań nad ceramiką z osady neolitycznej w Kadero, Sudan, Przegląd Archeologiczny, 30:81-117.

1987 Ceramics from the Neolithic Cemetery at Kadero – Central Sudan, Archeologie du Nil Moyen, 2:141-147.

2000 The Neolithic of the Letti Basin (Nubia), [w:] K.M. Ciałowicz, J.A. Ostrowski (red.) Les civilisations du Bassin Méditeranéen. Hommages Joachim Śliwa, Kraków: 53-60.

2003 Stratigraphy and Chronology of the Central Tell in Tell al-Farkha, Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century, Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists, Cairo 2000, vol. 1, Archaeology, s. 117-122.

2006 The Neolithic of the Fourth Cataract, Archeonil, 16, 85-94.

2006 Tell el-Farkha – stratigraphy of the Eastern Kom (northern part), [w:] K. Kroeper, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (eds) Archaeology of Early Northeastern Africa, 909-916, Poznań

2007 Archaeological research between Khor Umm Ghizlan and Shemkhiya Region 2003-2005, [w:] C. Näser, M. Lange (eds.) Proceedings of the Second International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, Berlin August 4th – 6th , 2005, Meroitica 23, 206-212.

2008 Trade and exchange in the Predynastic and Early Dynastic Period in the Eastern Nile Delta, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds) Egypt at its Origins 2, Proceedings of the International Conference “Origin of the State. Predynastic and early Dynastic Egypt”, Toulouse (France), 5th – 8th September 2005, Orientalia Lovaniensia Analecta 172: 489-500.

2010 Archaeological Research between Es-Sadda and Shemkhiya 2005-2006, GAMAR, 6:31-40.

2011 Tell el-Farkha, trade center on the route between Palestine and Egypt , [w:] L.D. Morenz & R. Kuhn (red.) Vorspann oder formative Phase? Ägypten und der Vordere Orient 3500 – 2700 v. Chr., PHILIPPIKA, Marburger altertumskundliche Abhandlungen 48, Viesbaden, 65-81.

2011 The Central Kom of Tell el-Farkha: 1000 years of history (3600 – 2600 BC), [w:] R. Friedman & P.N. Fiske (eds), Egypt and its Origin 3. Proceedings of the Third International Conference “Origin of State. Predynastic and early Dynastic Egypt”, London 27th July 1st August 2008. Orientalia Lovaniensia Analecta, 205: 41-57.