Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Emilia Smółka-Antkowiak

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Emilia Smółka-Antkowiak

pełniona funkcja: asystent muzealny

dział: Dział Archeologii Pradziejowej, Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich

e-mail: emilia.smolka-antkowiak@muzarp.poznan.pl

 

kompetencje/zakres obowiązków: Zatrudniona w Muzeum od lipca 2020 roku. Prowadzi Pracownię Okresu Wpływów Rzymskich w ramach Działu Archeologii Pradziejowej.

 

Kwalifikacje: Studiowała Archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła tytuł magistra w 2013 roku. W roku 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Poznaniu. Emilia Smółka-Antkowiak jest laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki - Preludium 14 z 2017r.

 

 

Ważniejsza bibliografia:

2014, The presence of spurs in the south-eastern Baltic area in the Roman Iron Age and Migration Period - some remarks, Archaeologia Lituana 15.

2015, Zróżnicowanie form ostróg na Pomorzu Środkowym oraz Zachodnim w okresie wpływów rzymskich, Acta Archaeologica Pomoranica V. XIX Sesja Pomorzoznawcza.

2016, Ostrogi krzesłowate w okresie wpływów rzymskich – stan i potrzeby badań, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 31.

2018, Konno przez Barbaricum, Archeologia Żywa 2018/2.

2019, Equestrian equipment of Romans and Barbarians - presentation of process flow ideas based on the finds from Roman Provinces and Barbaricum (z Ł. Różycki) [w:] M. Karwowski, B. Komoróczy, P. Trebsche (red.), Auf den Spuren der Barbaren – archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015), Brno.

2020, Uwagi na temat dyspersji ostróg w przestrzeni cmentarzysk kultury przeworskiej, (z Ł. Ciesielski) [w:] K. Kot-Legieć, A. Michałowski, M. Olędzki, M. Piotrowska (red.), Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, Łódź.

2021, A horse warrior’s armament based on studies of the Przeworsk culture cemeteries from the Roman Period, Přehled výzkumů 62/1.