Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Felis Magdalena

Tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Magdalena Felis

Pełniona funkcja: kustosz

Dział: Dział Wystaw i Edukacji

E-mail: magdalena.felis@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 628 55 53

Kompetencje/zakres obowiązków: W ramach Działu Wystaw i Edukacji zajmuje się popularyzacją archeologii prowadząc lekcje muzealne, oprowadzając wycieczki po wystawach MAP. Organizuje weekendy edukacyjne oraz wystawy.

Kwalifikacje: Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku archeologia powszechna ze specjalizacją: archeologia średniowieczna (2004 r.).

W roku 2005 obroniła pracę magisterską pt. „Miniaturowe toporki z X–XIII wieku na ziemiach polskich w kontekście podobnych znalezisk z Europy Północnej i Wschodniej”. W roku 2006 uzyskała dyplom licencjata na kierunku: etnologia i antropologia kulturowa (praca pt. „Wizerunek czaszki we współczesnej kulturze popularnej”), a w roku 2011 ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym (praca pt. „Owieczki – konstruowanie krajobrazu archeologicznego”).

Brała udział w badaniach wykopaliskowych m. in. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu na wielokulturowych stanowiskach archeologicznych w miejscowościach Zabrodzie st. 7, gm. Kąty Wrocławskie, Jordanowo st. 7, gm. Świebodzin i Nakonowo Stare st. 2, gm. Choceń. W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu pracuje od 2012 roku. Głównym przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest kultura średniowiecza oraz archeologia krajobrazu.

Bibliografia:

2007 Pochówki (?) czaszek [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie – spotkanie 9, s. 99-105.

2008 Opracowanie ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku wielokulturowym w Jordanowie, stan. 7 (AZP 53-14/42), gm. Świebodzin, pow. świebodziński, woj. lubuskie, Poznań (maszynopis opracowania w archiwum NID)

2009 Kilka uwag na temat dokumentacji terenowej. Na marginesie badań cmentarzyska w Jordanowie  [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie – spotkanie 11, s. 397-401.

2010 Kim byli ludzie pochowani na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Jordanowie? [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie – spotkanie 12, s. 397-401.

2010 (wspólnie z A. Tabaką) Pozostałości cmentarzyska wczesnośredniowiecznego i struktur towarzyszących [w:] P. Osypiński (red.) Jordanowo st.7, gm. Świebodzin S-3:112. Opracowanie wyników badań, tom III, rozdział 5, Poznań (maszynopis opracowania w archiwum Fundacji Patrimonium)

2015 Owieczki: Constructing the archaeological landscape [w:] A. Posluschny (red.) Sensing the Past. Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology, Bonn 2015, s. 90-91.