Czwartek, 24 stycznia 2019, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Mączyńska Agnieszka

tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Agnieszka Mączyńska

pełniona funkcja: kustosz, kierownik działu

dział: Dział Wystaw i Edukacji

e-mail: agnieszka.maczynska@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 51

kompetencje/zakres obowiązków: W ramach Działu Wystaw i Edukacji nadzoruje wszelkie działania edukacyjne, wstawiennicze Muzeum oraz promocyjne Muzeum. Bierze udział w powstawaniu muzealnych programów edukacyjnych skierowanych do szerokiej publiczności. Opracowuje materiały ceramiczne pochodzące ze stanowiska Tell el-Farcha w Egipcie.

kwalifikacje: W 1999 roku kończyła archeologię w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1999 roku, a następnie w 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Od 1999 roku pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a od 2003 r. kieruje pracą Działu Wystaw i Edukacji. Zawodowo zajmuje się egipską ceramiką okresu pre, proto i wczesnodynastycznego, popularyzacją archeologii oraz edukacją muzealną. Jestem ceramologiem Polskiej Archeologicznej Ekspedycji do Wschodniej Delty Nilu, prowadzącej badania wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Farkha w Egipcie.

ważniejsza bibliografia:

2004, A. Mączyńska, The Pottery Tradition at Tell el-Farkha (w:) Hendrickx S., Friedman R.F., Cialowicz K.M. & M. Chłodnicki (eds.) Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams. (Proceedings of the International Conference „Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, Krakow, 28th August – 1st September 2002), Orientalia Lovaniensia Analecta 138, Leuven, 421-442

2005, A. Mączyńska, Polski Indiana Jones, Piar.pl – vol. 5 (5) wrzesień – październik.

2009, A. Mączyńska, Old Kindgome Pottery at Tell el-Farkha. Some Remarks on Bread Moulds, (w:) T. I. Rzeuska and A. Wodzińska (red.), Studies on Old Kingdom Pottery, Warsaw, 95-111.

2009, A. Mączyńska, Na naukę nigdy nie jest za późno. Czy edukacja muzealna jest potrzebna dorosłym?”, (w:) Wrzesiński J. & A. M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej. Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Lednica 11-13 wrzesnia 2009 roku, Lednica: 33-37.

2011, A. Mączyńska, Lower Egyptian–Nagadian transition. A View from Tell el-Farkha, (w:) R. F. Friedman and P.N. Fiske (red.), Egypt at its Origins 3, Proceedings of the International Conference „Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, London, 27th September-1st August 2008, Orientalia Lovaniensia Analecta 205, Leuven, 879-908.

2011, A. Mączyńska „Archeologia i media – małżeństwo z rozsądku”, (w:) Współczesne oblicza przeszłości. A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.), Poznań, 323-331.

2011,M. Jucha, A. Mączyńska, Settlement Sites in the Nile Delta, Archéo-Nil 21, 33-50.

2012, A. Mączyńska, Were Spinning bowls Used in the Predynastic period? Findings from Tell el-Farkha, (w:) Kabaciński J, Chłodnicki M. & Kobusiewicz M. (red.), Prehistory of Northeastern Africa – new ideas and discoveries, Poznań, 65-75.  

2012, M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań.

2012, A. Mączyńska, The pottery from the Central Kom, (w:) M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań, 115-145.

2013, A. Mączyńska, Lower Egyptian Communities and Their Interactions with Southern Levant in the 4th Millennium BC, Poznań..

2014, A. Mączyńska (ed.), The Nile Delta as a centre of cultural interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC, Poznań.

2014, A. Mączyńska, Some remarks on the visitors in the Nile Delta in the 4th millennium BC, (w:) A. Mączyńska (red.), The Nile Delta as a centre of cultural interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC, Poznań, 181-216.