Środa, 17 lipca 2024, Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny PL EN | |

 

Mączyńska Agnieszka

Tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr hab. Agnieszka Mączyńska

Pełniona funkcja: kustosz dyplomowany, kierownik działu

Dział: Dział Wystaw i Edukacji

E-mail: agnieszka.maczynska@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 628 55 51

Kompetencje/zakres obowiązków: w ramach Działu Wystaw i Edukacji nadzoruje wszelkie działania edukacyjne, wstawiennicze Muzeum oraz promocyjne Muzeum. Bierze udział w powstawaniu muzealnych programów edukacyjnych skierowanych do szerokiej publiczności. Opracowuje materiały ceramiczne pochodzące ze stanowiska Tell el-Farcha w Egipcie.

Kwalifikacje: w 1999 roku kończyła archeologię w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1999 roku, a następnie w 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii. W 2019 r. został jej nadany stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe „Menedżer kultury” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 1999 roku pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a od 2003 r. kieruje pracą Działu Wystaw i Edukacji. Zawodowo zajmuje się egipską ceramiką okresu pre, proto i wczesnodynastycznego, popularyzacją archeologii oraz edukacją muzealną. Jest ceramologiem Polskiej Archeologicznej Ekspedycji do Wschodniej Delty Nilu, prowadzącej badania wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Farkha w Egipcie.

Ważniejsza bibliografia:

2004, A. Mączyńska, The Pottery Tradition at Tell el-Farkha (w:) Hendrickx S., Friedman R.F., Cialowicz K.M. & M. Chłodnicki (eds.) Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams. (Proceedings of the International Conference „Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, Krakow, 28th August – 1st September 2002), Orientalia Lovaniensia Analecta 138, Leuven, 421-442

2005, A. Mączyńska, Polski Indiana Jones, Piar.pl – vol. 5 (5) wrzesień – październik.

2009, A. Mączyńska, Old Kindgome Pottery at Tell el-Farkha. Some Remarks on Bread Moulds, (w:) T. I. Rzeuska and A. Wodzińska (red.), Studies on Old Kingdom Pottery, Warsaw, 95-111.

2009, A. Mączyńska, Na naukę nigdy nie jest za późno. Czy edukacja muzealna jest potrzebna dorosłym?”, (w:) Wrzesiński J. & A. M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej. Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Lednica 11-13 wrzesnia 2009 roku, Lednica: 33-37.

2011, A. Mączyńska, Lower Egyptian–Nagadian transition. A View from Tell el-Farkha, (w:) R. F. Friedman and P.N. Fiske (red.), Egypt at its Origins 3, Proceedings of the International Conference „Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, London, 27th September-1st August 2008, Orientalia Lovaniensia Analecta 205, Leuven, 879-908.

2011, A. Mączyńska „Archeologia i media – małżeństwo z rozsądku”, (w:) Współczesne oblicza przeszłości. A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.), Poznań, 323-331.

2011,M. Jucha, A. Mączyńska, Settlement Sites in the Nile Delta, Archéo-Nil 21, 33-50.

2012, A. Mączyńska, Were Spinning bowls Used in the Predynastic period? Findings from Tell el-Farkha, (w:) Kabaciński J, Chłodnicki M. & Kobusiewicz M. (red.), Prehistory of Northeastern Africa – new ideas and discoveries, Poznań, 65-75.  

2012, M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań.

2012, A. Mączyńska, The pottery from the Central Kom, (w:) M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań, 115-145.

2013, A. Mączyńska, Lower Egyptian Communities and Their Interactions with Southern Levant in the 4th Millennium BC, Poznań..

2014, A. Mączyńska (ed.), The Nile Delta as a centre of cultural interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC, Poznań.

2014, A. Mączyńska, Some remarks on the visitors in the Nile Delta in the 4th millennium BC, (w:) A. Mączyńska (red.), The Nile Delta as a centre of cultural interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC, Poznań, 181-216.

2015, A. Mączyńska, Lower and Upper Egypt in the 4th millennium BC. The development of craft specialisation and social organisation of the Lower Egypt and Naqada cultures, (w:) Kabaciński J., Chłodnicki M. & Kobusiewicz M. (red.), Hunter-Gatherers and early Food Producing Societies in Northeastern Africa, Studies in African Archaeology, vol. 14, Poznań: 65-101.

2015, A. Mączyńska, Some remarks on the chronology of the oldest graves from Minshat Abu Omar, (w:) Jucha M.A., Dębowska-Ludwin J. & Kołodziejczyk P. (red.), Aegyptus est imago caeli. Studies presented to K.M. Ciałowicz on his 60th Birthday, Kraków: 73-83.

2016, A. Mączyńska, Pottery as a Source for Studying Cultural Changes. The Problem of Lower Egyptian-Naqadian Transition, (w:) Bader B., Knoblauch Ch.M. & Köhler E.C. (red.), Vienna 2 - Ancient Egyptian Ceramics in the 21st Century. Proceedings of the International Conference held at the University of Vienna, 14th-18th of May, 2012Orientalia Lovaniensia Analecta, vol. 245, Leuven: 387-401.

2016, A. Mączyńska, Naqadan-Lower Egyptian interactions during the 4th Millennium B.C. A comparative study of pottery dated to Naqada II period from the sites at Adaïma and Tell el-Farkha, (w:) Adams M.D. (red.), Egypt at its Origins 4, Proceedings of the International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", New York, 26th-30th July 2011, Orientalia Lovaniensia Analecta, vol. 252, Leuven: 83-108.

2017, A. Mączyńska, The pottery of the Neolithic Lower Egyptian societies: a single regionwide tradition or multiple local traditions?, (w:) Midant-Reynes, B., Tristant Y. (red.), Egypt at its Origins 5. Proceedings of the Fifth International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, Cairo, 13th – 18th April 2014, Orientalia Lovaniensia Analecta, vol. 260, Leuven: 657-688.

2017, A. Mączyńska, The Neolithic period in Lower Egypt – research problems and priorities(w:) Tomorad M., Grzybowska-Popielska J. (red.), Egypt 2015: Perspectives of Research. Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists 2nd-7th June 2015, Zagreb, Croatia, Archaeopress Egyptology 18, Zagreb: 279-288.

2017, A. Mączyńska, Who are the Naqadans? Some remarks on the use and meaning
of the term Naqadans in Egyptian Predynastic archaeology, (w:) Chyla J.M. & Dębowska-Ludwin J., Rosińska-Balik K. & Walsh K. (red.), Current Research in Egyptology 2016 Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium. Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4–7 May 2016, Oxford: 40- 55.

2018, A. Mączyńska, Is There a Place for Prehistoric Egypt in Near Eastern Archaeology? Some Remarks on Early Relations between Egypt and its Neighbours, (w:) Horejs B., Schwall Ch. (red.), Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Volume 1. Transformation & Migration, Wiesbaden: 45-56.

2018, A. Mączyńska, On the transition between the Neolithic and Chalcolithic in Lower Egypt and the origins of the Lower Egyptian Culture: a pottery study, (w:) Kabaciński, J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M. & Kabacińska-Winiarska M. (red.), Desert and the Nile.
Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred WendorfStudies in African Archaeology, vol. 15, Poznań: 261-28.

2018, A. Mączyńska, Pottery imports from the southern Levant at Tell el-Farkha (seasons 2012-2016), (w:) Ciałowicz K.M., Czarnowicz M. & Chłodnicki M. (red.), Eastern Nile Delta at the turn of the 4th Millennium BC, Kraków-Poznań: 91-97.

2018, M. Chłodnicki, A. Mączyńska, Central storage devices from the Central Kom at Tell el-Farkha, (w:) K Ciałowicz K.M., Czarnowicz M. & Chłodnicki M. (red.), Eastern Nile Delta at the turn of the 4th Millennium BC, Kraków-Poznań: 81-90.

2018, A. Mączyńska, In Search of the Origins of Lower Egyptian Pottery: A New Approach to Old Data, Poznań.

2019, A. Mączyńska, M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz, Tell el-Farcha. 20 lat polskich wykopalisk. Poznań 2019.

2019, A. Mączyńska, Neolit na Zielonej Saharze, (w:) Chłodnicki M., Polkowski P (red.), Gdy Sahara byla zielona. Polskie badania Archeologiczne mad prahistorią Afryki północnej, Poznań: 109-114.

2020, A. Mączyńska, Geneza neolitycznej ceramiki dolnoegipskiej, Fontes Archaeologici Posnanienses 55: 7-32.

2020, A. Mączyńska, Neolithic and Predynastic Development in the Egyptian Nile Valley. The last 17 years of research, (w:) Prehistory of NE Africa. Volume dedicated to Prof. Michał Kobusiewicz on his 80th birthday, P. Bobrowski, M. Masojć (red.), Archaeologia Polona 58.

2020, A. Mączyńska, Revolution(s) in Egypt. Over a Century of Research on the Egyptian Neolithic, (w:) Joanne M. Rowland, Giulio Lucarin (red.), Geoffrey J. Tassie, Revolutions. The Neolithisation of the Mediterranean Basin: the Transition to Food Producing Economies in North Africa, Southern Europe and the Levant, Berlin Studies of the Ancient World 68: 159-170.  DOI: 10.17171/3-68.

2021, A. Mączyńska, The Lower Egyptian culture - last 20 years of research, (w:) N. Buchez & Y. Tristant (eds), Égypte antérieure. Mélanges de préhistoire et d’archéologie offerts à Béatrix Midant-Reynes par ses étudiants, collègues et amis pour son 70e anniversaire. Orientalia Lovaniensia Analecta 304,  Leuven: 561-576.

2021, A. Mączyńska, Regularised Pottery Production in Lower Egypt in the Second Half of 4th Millennium BCE, Journal of Archaeological science. Reports 39: 103157 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103157

2021, A. Mączyńska, The origin of Neolithic pottery in Lower Egypt. The Eastern Sahara hypothesis, (w:) E. Ch. Köhler (red.), Egypt at its Origins 6, Proceedings of the International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", Vienna 10th-15th September 2017, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven: 431-453.

2021, A. Mączyńska, Bargat El-Shab pottery. Seasons 2018-2019, (w:) P. Bobrowski, M. Jórdeczka,  (red.), Awaiting the rain. Early and Middle Holocene Prehistory of Bargat El-Shab Playa on Western Desert of Egypt, Poznań: 299-311.

2022, A. Mączyńska A.,  Re-examination of Predynastic pottery from Minshat Abu Omar (Nile Delta, Egypt). X-ray studies on forming techniques. Studies in Ancient Art and Civilisation 25: 55-72.