tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Paweł L. Polkowski

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Pozaeuropejskiej, Pracownia Sztuki Naskalnej

e-mail: pawel.polkowski@muzarp.poznan.pl,

tel. +48 61 628 55 43

kompetencje/zakres obowiązków: Prowadzi Pracownię Sztuki Naskalnej w ramach Działu Archeologii Pozaeuropejskiej. Jest kuratorem wystawy stałej „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”. Bierze udział w pracach badawczych na obszarze Afryki północno-wschodniej, w szczególności na Pustyni Zachodniej w Egipcie.

Kwalifikacje i zainteresowania naukowe: Ukończył archeologię śródziemnomorską w 2009 r. i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Rozprawę doktorską zatytułowaną Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla obronił w 2015 roku. Zawodowo zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu. Jest autorem jednej książki, ponad dwudziestu artykułów naukowych, a także kilkunastu tekstów popularno-naukowych. Ponadto jest autorem szeregu wystaw w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w tym wystawy stałej „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”.

Dr Polkowski jest laureatem trzech konkursów Narodowego Centrum Nauki (Preludium 1 w 2011 r., Etiuda 1 w 2013 r. oraz Sonata 12 w 2017 r.). Został również wyróżniony stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2013 r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2020. W 2014 r. odbył staż zagraniczny w Instytucie Archeologii Prahistorycznej na Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech, a od marca 2019 r. przebywa na stażu podoktorskim w Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d’archéologie orientale w Kairze (Egipt).

 

Wybrane pozycje bibliograficzne:

1. Polkowski, Paweł & Mariusz Drzewiecki. 2013(2016) “Fortified Sites in the Area of the Fifth and Sixth Cataract in Contexts. Preliminary Reflections”. Gdańsk Archeological Museum African Reports 8: 79-92.

2. Polkowski, Paweł & Michał Kobusiewicz. 2012. „Badania nad sztuką naskalną w Oazie Dachla (Pustynia Zachodnia, Egipt). Stanowisko 06/09”. Fontes Archaeologici Posnanienses 48: 236-248.

3. Polkowski, Paweł, Ewa Kuciewicz, Eliza Jaroni & Michał Kobusiewicz. 2013. „Rock art research in the Dakhleh Oasis, Western Desert (Egypt). Petroglyph Unit. Dakhleh Oasis Project”. Sahara 24: 101-118.

4. Rozwadowski Andrzej, Ewa Kuciewicz, Paweł Polkowski. 2014. „Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych. Między praktyką a teorią”. [W:] S. Szafrański et al. (red.) Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 345-368. Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

5. Kuciewicz Ewa, Paweł Polkowski & Michał Kobusiewicz. 2014.Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: rock art research 2011”. Polish Archaeology in the Mediterranean 23(1): 229-244.

6. Polkowski, Paweł. 2015. The Life of Petroglyphs: A Biographical Approach to Rock Art in the Dakhleh Oasis, Egypt. American Indian Rock Art 41: 43-55.

7. Polkowski, Paweł. 2015. “Meanders of interpretation: Interpreting the meandering lines”. [W:] J. Kabaciński, M. Chłodnicki & M. Kobusiewicz (red.) Hunters-Gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, 297-334. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

8. Kuciewicz Ewa, Paweł Polkowski & Michał Kobusiewicz. 2015. “Dakhleh Oasis Project, Petroglyph Unit: Seasons 2012 and 2013”. Polish Archaeology in the Mediterranean 24(1): 275-296.

9. Polkowski, Paweł. 2016. „Rock Art”. [W:] M. Chłodnicki (red.) Archaeology of the Sudan, 279-302. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

10. Polkowski, Paweł. 2016. Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

11. Polkowski, Paweł. 2017. „Dialogi na pustynnych skałach. Z rozważań nad mocą sprawczą sztuki naskalnej na obszarach wschodniej Sahary”. W: Sztuka naskalna - polskie doświadczenia badawcze, red. A. Rozwadowski, s. 105-138. Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata.

12. Polkowski, Paweł. 2018. “Feet, sandals and the animate landscapes. Some considerations on the rock art of the Dakhleh Oasis, Egypt”. [W]: D. Huyge & F. Van Noten (red.) What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa, s. 371-395. Brussels: The Royal Academy for Overseas Sciences and the Royal Museums of Art and History.

13. Polkowski, Paweł. 2018. “Working on rock art in the Dakhleh Oasis. Some thoughts on threats to petroglyphs and possibilities of research in the Western Desert, Egypt”. African Archaeological Review 35(2): 191-210 (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10437-018-9295-1).

14. Polkowski, Paweł & Piotr Witkowski. 2018. „Obrazowanie z przekształceniem odbicia. O fotograficznej metodzie dokumentacji i analizy zabytków”. Muzealnictwo 59: 54-62.

15. Polkowski, Paweł. 2018. “A tale of giraffe. On enigmatic composition from site 04/08 in the central Dakhleh Oasis, Egypt”. [W:] J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz & M. Winiarska-Kabacińska (red.) Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf. Studies in African Archaeology 15, s. 687-706. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

16. Polkowski, Paweł. 2018. “Egyptian rock art”. [W:] C. Smith (red.) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_3334-1

17. Hamad Mohamed Hamdeen & Paweł Polkowski. 2018. „Rock art in Wadi Gorgod in the Western Third Cataract Region”. Der Antike Sudan 29: 17-38.