Czwartek, 24 stycznia 2019, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Polkowski Paweł

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Magdalena Poklewska-Koziełł

pełniona funkcja: adiunkt muzealny

dział: Dział Archeologii Historycznej

e-mail: magdalena.poklewska@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 38

kompetencje/zakres obowiązków:  zatrudniona w Muzeum od lipca 2012 r. w Dziale Archeologii Wielkopolski jako asystent muzealny, od 2016 r. po reorganizacji – w dziale Archeologii Historycznej (Pracownia Archeologii Historycznej Wielkopolski) jako adiunkt. Jest opiekunem zbiorów magazynu okresu średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Wielkopolski. Bierze udział w badaniach archeologicznych.

kwalifikacje: W latach 2004-2009 studiowała na kierunku archeologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. obroniła pracę magisterską pt. „Renesansowe kafle z klasztoru pocysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie z badań w latach 2000-2008″ (promotor: prof. dr hab. H. Kóčka-Krenz). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM (2009-2013). Uczestniczyła m.in. w badaniach wykopaliskowych klasztorów cysterskich w Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie) i Owińskach (woj. wielkopolskie), a także zespołu pałacowo-sakralnego i grodu na poznańskim Ostrowie Tumskim oraz Starego Rynku w Poznaniu.

ważniejsza bibliografia:

2010, Poklewska-Koziełł M., Stolpiak B., Owińska, gm. Czerwonak – w poszukiwaniu średniowiecznych początków klasztoru cysterek, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XI, s. 135-150.

2012, Poklewska-Koziełł M., Wenzel J., Kafle z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2006 i 2009/2010 na posesji przy ulicy ks. Ignacego Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] red. H. Kóčka-Krenz, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, s. 105-129.

2012, Dębska I., Poklewska-Koziełł M., Sikorski A., Odciski tkanin na ceramice budowlanej i kaflach z badań przy ul. Posadzego 5, [w:] red. H. Kóčka-Krenz, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, s. 131-145.

2012, Poklewska-Koziełł M., Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XIII, s. 161-168.

2012, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Sprenger M., O renesansowych kaflach z tarczownikami z wyspy tumskiej w Poznaniu – słów kilka, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVII, s. 41-57.

2013, Poklewska-Koziełł M., Ceramika naczyniowa, [w:] red. P. Pawlak, Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, s. 97-161.

2014, Gryzińska-Sawicka N., Poklewska-Koziełł M., Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim, [w:] red. F. Lenort, P. F. Neumann, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. IX, s. 91-108.

2015, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010-2011, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XVI, s. 161-199.