Sobota, 20 sierpnia 2022, Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela PL EN | |

 

Kowalska Anna

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Anna Kowalska

pełniona funkcja: kwalifikowany opiekun ekspozycji

dział: Rezerwat Archeologiczny Genius loci

e-mail: anna.poluboczek@rezerwat.muzarp.poznan.pl

Tel. 61 852 21 67

kompetencje/zakres obowiązków: kwalifikowany opiekun ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, którą stanowią relikty X-wiecznych umocnień obronnych z czasów panowania księcia Mieszka I. Jest przewodnikiem po wystawie, przygotowuje oraz prowadzi zajęcia tematyczne związane z kulturą wczesnego średniowiecza i grodem poznańskim. Bierze udział w tworzeniu, organizacji i realizacji różnego typu imprez edukacyjnych i kulturalnych. Opiekuje się stroną internetową oraz profilem Facebook Rezerwatu Archeologicznego Genius loci.

kwalifikacje: w roku 2011 ukończyła archeologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność na studiach licencjackich: konserwacja zabytków archeologicznych;  specjalność na studiach magisterskich: archeologia historyczna). Obroniła pracę magisterską pt: „Wczesnośredniowieczne znaleziska militariów ze środowisk akwatycznych z obszaru Pomorza i północnego Połabia” (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka). W 2013 r. zdobyła uprawnienia pilota wycieczek. Brała udział w badaniach wykopaliskowych, m. in. w Grzybowie, Ujściu i Kałdusie. Zakres zainteresowań: Słowiańszczyzna Zachodnia, a zwłaszcza Pomorze i Wielkopolska we wczesnym średniowieczu (kultura materialna i duchowa), archeoturystyka i promocja archeologii.