Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

REGIONALNA SKŁADNICA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH


HISTORIA DZIAŁU GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA


KSIĘGI INWENTARZOWE


KATALOG NAUKOWY MUZEALIÓW – KARTOTEKI


SKARBIEC MUZEALNY


PROGRAM MUZARP

 

MuzArP to program komputerowy działający w środowisku sieciowym, służący do digitalizacji danych dotyczących zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jest systemem dynamicznym przeznaczonym do przechowywania i zarządzania bazą danych. Baza danych programu MuzArP odpowiada odgórnemu podziałowi zasobów, gdzie nadrzędną strukturą jest Inwentarz, a podrzędną Katalog zabytków. Oznacza to, że każdą kartę katalogową można przypisać dokładnie do jednego numeru inwentarza, a z drugiej strony, do każdego numeru inwentarza może być przypisanych wiele kart katalogowych. Program istnieje od 1994 roku. Aktualnie obowiązującą wersję wprowadzono w 2009 roku, a ostatnie usprawnienia systemu zostały dokonane w 2011 roku. W skład systemu wchodzą: aplikacja MuzArP (uruchamiana na wielu komputerach jednocześnie) oraz centralna baza danych znajdująca się na serwerze.

Program MuzArP jest programem istniejącym w środowisku lokalnym co oznacza, że tylko zarejestrowani użytkownicy i tylko na terenie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mają dostęp do bazy danych. Aby usprawnić proces tworzenia bazy danych, program w 2009 roku został rozszerzony o aplikację miniMuzArP służącą do wprowadzania kart katalogowych w trybie offline (poza siecią komputerową Muzeum). Instalator miniMuzArP dostępny jest poprzez program MuzArP oraz bezpośrednio u administratora.

Administrator programu MuzArP:
– udostępnia/instaluje program oraz aplikację miniMuzArP 
– tworzy nowe konta użytkowników 
– zarządza kontami użytkowników (m.in. modyfikuje stopnie dostępu)
– przesyła informacje z plików miniMuzArPa do bazy danych MuzArP
– poszerza bazy danych
– porządkuje bazy danych
– sprawdza poprawność bazy danych
– wprowadza wszelkie zmiany i usprawnienia systemu

Ilość rekordów numerów inwentarza wprowadzonych w programie MuzArp do 2011 r. wynosi 20028, a numerów katalogu 48530.