Wtorek, 18 czerwca 2024, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli PL EN | |

 

Z wędką po wiedzę - projekt dofinansowany ze środków MKDNiS oraz MHP w ramach programu ”Patriotyzm Jutra”

Z wędką po wiedzę - projekt dofinansowany ze środków MKDNiS oraz MHP w ramach programu ”Patriotyzm Jutra”

 

Dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

 

Opis

Przedstawiamy nowy projekt Muzeum Archeologicznego w Poznaniu! Jego tytuł to: Z wędką po wiedzę. W ramach projektu przygotujemy spotkania mające na celu odkrywanie nieznanych dotąd wartości związanych z historią naszej instytucji.

 

W ramach projektu przedstawione zostaną najdawniejsze dzieje regionu, zgłębiona wiedza na temat zostanie historii i znaczenia Muzeum Archeologicznego w kontekście społecznym, jak również zarysowane sylwetki wybitnych postaci związanych z dziejami placówki.

 

Projekt kierowany jest do rodzin z dziećmi indywidualnie zwiedzających Muzeum, w tym osób z dysfunkcjami: ruchu, intelektualną, wzroku i słuchu

 

Uczestnicy projektu nie zdobędą informacji w tradycyjny sposób, lecz za pomocą wędek. Z poziomu piwnic muzealnych będą "łowić" wędkami kosze pełne wiedzy i zadań, z którymi udadzą się na muzealne ekspozycje w celu rozwiązania zadań jednego z trzech "wyłowionych" obszarów wiedzy.

 

Zwieńczeniem każdego ze spotkań będą warsztaty, które zakładają zintegrowanie wiedzy ze wspomnianych trzech obszarów i nawiązanie relacji z uczestnikami projektu.

 

Wystawa Posterowa

W ramach projektu przygotowana zostanie również wystawa posterowa w formie komiksu "Przeszłość w Muzeum - Muzeum w przeszłości", która zarówno w siedzibie Muzeum, jaki i w wersji on-line, będzie prezentowała scalone z trzech wspomnianych obszarów wiedzy informacje. Bohaterami komiksu będą osoby, które wzięły udział w projekcie. 

Projekt będzie zamykał się w trzech obszarach wiedzy i tym samym kontekstach historycznych:

 

1)Najdawniejsze dzieje regionu.

 

Okres od epoki kamienia na terenie Wielkopolski po średniowiecze. Prezentacja z perspektywy najbardziej znaczących odkryć archeologicznych dokonanych w regionie. Znaczenie tych odkryć dla poznania historii regionu. Zaznaczenie roli Muzeum Archeologicznego jako instytucji obrazującej najodleglejsze dzieje ludzkości, a także jako placówki pomagającej odtworzyć tę historię; 

2)Historia i znaczenia instytucji Muzeum Archeologicznego w kontekście społecznym.

 

Historia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu sięga XIX w. i najbogatszej istniejącej wówczas w Europie Wschodniej kolekcji starożytności. II wojna światowa zniszczyła niemal wszystko to, co udało się do jej wybuchu wypracować przez wspomnianą instytucję. Jerzy Topolski pisał, że Wielkopolanie po 1945 r., w zakresie reaktywacji życia kulturalnego, dokonali imponującego zrywu. Jedną z pierwszych instytucji w regionie i kraju, której pomimo potężnych trudnościudało się uruchomić, było Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Stało się tym samym prekursorem wielu myśli i działań w skali ogólnopolskiej. Istnienie tej instytucji w regionie znacznie ożywiło społeczeństwo w procesie przywracania pamięci o najdawniejszych dziejach Wielkopolski.

 

3)Wybitne postaci związane z dziejami Muzeum, ważne dla historii Wielkopolski.

 

Ponad stuletnia tradycja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu związana jest nieodzownie z kilkoma znaczącymi

postaciami (m.in. Józef Kostrzewski, Lech Krzyżaniak), które rozsławiły tę instytucję i region na terenie kraju i w

wymiarze międzynarodowym. Ich działalność wpłynęła na wniesienie nowych wartości do poznania najodleglejszych

dziejów regionu. Dziś wielokrotnie się o nich zapomina. Przywołanie pamięci i znaczenia ich dokonań jest więc

niezmiernie ważne. Pozwala na bycie dumnym z dokonań regionu i świadomym jego doniosłej roli.

 

Początek projektu 01.04.2021

Koniec projektu 01.12.2021

Dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

 

Autor rysunku: FIlip Bąk

 https://www.filipbak.pl/