Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Sierant Marta

tytuł naukowy, imię i nazwisko,: mgr Marta Sierant

 

pełniona funkcja: Adiunkt

 

dział: Dział Archeologii Wielkopolski, Pracownia Kultury Pomorskiej

 

e-mail: marta.sierant@muzarp.poznan.pl

 

tel. +48 61 628 55 46(bezpośredni), +48 61 852 82 51(ogólny MAP)

 

kompetencje/zakres obowiązków: W Muzeum zatrudniona jest od 2008 roku. Początkowo w ramach pracy w Dziale Głównego Inwentaryzatora Muzealiów zajmowała się digitalizacją katalogu MAP w programie MuzArp. Następnie podjęła pracę w Dziale Wystaw i Edukacji. Od maja 2015 objęła opiekę na Pracownią Kultury Pomorskiej. Wspólnie z mgr Sabiną Hryniewiecką prowadziła i koordynowała w latach 2012-2015 działania Młodzieżowego Klubu Archeologa. Jest współorganizatorem m.in.:

wystaw czasowych:
– 13.09.2012-11.10.2012 „Uprawiając archeologię”

– 8.01.2014-23.03.2014  „Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych”

– 9.04.2015-30.08.2015 „Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)”

 

 imprez tematycznych:
– 8.02.2014 „Weekend kupiecki”

– 16.05.2015 „Noc Muzeów. Noc z Detektywami”

 

kwalifikacje:  W roku 2003 podjęła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku  archeologia (specjalność: epoka kamienia). W 2008 roku obroniła pracę magisterską pt: „Pochówki zbiorowe w kulturze unietyckiej. Analityka podstaw źródłowych”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Czebreszuka, natomiast  recenzentem został prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko. W 2013 roku ukończyła Międzywydziałowe Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Archeologii Sądowej. W 2013 roku brała udział w programie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” realizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.