Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Skorupka Tomasz

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Tomasz Skorupka

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Wielkopolski, Pracownia Kultury Łużyckiej

e-mail: skorupka@op.pl

tomaszskorupka.blogspot.com

kompetencje/zakres obowiązków: Opiekun zbiorów kultury łużyckiej: udostępnianie, inwentaryzacja, katalogowanie, porządkowanie.

kwalifikacje:
Ukończył studia archeologiczne w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 1990 roku zatrudniony jest w Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Dział Archeologii Wielkopolski – kultura łużycka.

Ważniejsza bibliografia:

1997 Goci w Wielkopolsce, Archeologia Żywa 4, 17-21.
1997 Misteria dionizyjskie w Wielkopolsce, Archeologia Żywa 5, 21-23.
1997 Unikatowy dzban brązowy z Kowalewka, woj. poznańskie, Przegląd Archeologiczny 45, 149-150.
1998 Rzymski dzban brązowy odkryty w 1997 r. na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Kowalewku, gm. Oborniki, woj. poznańskie [w:] Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski I, Korpus znalezisk z europejskiego Barbaricum, Suplement 1, Warszawa, 119-128.
2000 Atypowe pochówki na cmentarzysku w Kowalewku [w:] Czarownice, Funeralia Lednickie 2, Wrocław- Sobótka, 91-99.
2001 Prowincjonalnorzymskie zapinki z Kowalewka, pow. obornicki [w:] Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II, Korpus znalezisk z europejskiego Barbaricum, Suplement 2, Warszawa, 51-62.
2001 Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego II:3, Wielkopolska, Poznań.
2002 Grzechotki gliniane z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Kowalewku, woj. wielkopolskie [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, 104-108.
2002 Przemiany w obrządku pogrzebowym na cmentarzysku birytualnym kultury wielbarskiej w Kowalewku, stan. 12, Popiół i kość, Funeralia Lednickie 4, Sobótka-Wrocław, 413-426.
2004 Biżuteria Gotów. Ozdoby i części stroju, Poznań.
2005 Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Lutomiu, woj. wielkopolskie – raz jeszcze [w:] Europa Barbarica, Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 437-442.
2005 Cmentarzysko ciałopalne ze schyłku okresu halsztackiego i początku starszego okresu przedrzymskiego w Głuchowie, stan. 1, woj. Wielkopolskie, FAP 41, 97-186.
2005 Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów (od połowy III w. p.n.e. do VI w. n.e) na ziemi obornicko-rogozińskiej [w:] Archeologia powiatu obornickiego (red. T. Skorupka), 239-312, Poznań.
2006 Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Imielnie, stan. 33, woj. wielkopolskie, FAP 42, 97-124.
2006 Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Imielnie, stan. 33, woj. wielkopolskie, FAP 42, 157-173.
2006 Cmentarzyska z okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Osieku–Praczu, stan. 1, pow. Piła, woj. wielkopolskie [w:] Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych (red. H. Machajewski, J. Rola), 217-230, Poznań.
2006 Kielich szklany z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Kowalewku, pow. obornicki [w:] Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum-Polska, Suplement 3 (red. A. Bursche, R. Ciołek), Warszawa, 93-96.
2006 Szklany żeton do gry z osady kultury przeworskiej w Nowej Wsi Legnickiej, pow. legnicki [w:] Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum-Polska, Suplement 3 (red. A. Bursche, R. Ciołek), Warszawa, 107-112.
2008 Na skrzydłach przeszłości. Motywy ptaków na zabytkach archeologicznych z ziem polskich (XI w. p.n.e. – XVII w. n.e), Poznań.
2009 Dwa odosobnione znaleziska tylczaków schyłkowopaleolitycznych z Wielkopolski i Kujaw, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 9, 13-24.
2011 Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII w. n.e., Poznań.