Środa, 28 lutego 2024, Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany PL EN | |

 

Stempin Agnieszka

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Agnieszka Stempin

pełniona funkcja: adiunkt, kierownik Rezerwatu Archeologicznego Genius loci

dział: Rezerwat Archeologiczny Genius loci na Ostrowie Tumskim

e-mail: agnieszka.stempin@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 852 21 67

kompetencje/zakres obowiązków:  Kierownik Rezerwatu Archeologicznego Genius loci, kurator wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (Tu powstała Polska).

kwalifikacje: W 1993 r. ukończyła Archeologię na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Brała udział w badaniach na terenie Francji (groty paleolityczne) i w Polsce (stanowiska kultury pomorskiej, łużyckiej, wczesne średniowiecze). W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu pracuje od 1995 roku, początkowo w Dziale Archiwum Naukowego. Od 2003 roku opiekun Pracowni Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Dziale Archeologii Wielkopolski, którym kierowała od 2007 do 2012 roku. Obecnie jest kierownikiem nowej placówki Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Rezerwatu Archeologicznego Geniusz loci na Ostrowie Tumskim. Zrealizowała 11 wystaw, z czego 5 autorskich. Wystawa Tu powstała Polska otrzymała I nagrodę w konkursie Izabella 2009 w kategorii Publikacje, za katalog ekspozycji. II nagrodę w kategorii Wystawy (w tym samym konkursie) otrzymała ekspozycja Dusze maluczkie – dzieci i dzieciństwo poprzez wieki.

ważniejsza bibliografia:                                                              

1995 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Kiełczewo 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie – analiza źródeł nieruchomych i materiału ceramicznego, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, s. 13-31

2003 – Archeologia Poznania Przedlokacyjnesgo, katalog wystawy (współautorzy M. Brzostowicz, P. Pawlak). Poznań

2006, Figurka szachowa z Elbląga, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, T. 42 s. 255-260

2007, Kamień i kość, oraz współautor Brąz – złoto pradziejów [w:] Katalog wystawy Skarby Muzeum Archeologicznego, red. J. Kaczmarek, A. Krzyżaniak, Poznań, s. 8, 46

2007, Najcenniejsze kolekcje muzealiów, oraz Kolekcja zabytków z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, (z K. Zisopulu i P. Pawlakiem) [w:] Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, red. M. Przybył, Poznań 2007, s. 57, 81-87

2008, Koń czy rycerz – jaką figurę szachową odkryto na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Miliczu? [w:] Milicz Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Red. J. Kolenda, Wrocław, s. 77-87

2008, Czy we wczesnym średniowieczu, na południowym wybrzeżu Bałtyku, grano w szachy? Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze. Mare integrans. Studia nad dziejami Morza Bałtyckiego. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 20-22 lipca 2007, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Poznań, s. 195-209.

2008, [i P. Hrycaj], Szczególny pochówek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lądzie nad Wartą. Funeralia lednickie, t.10, Epidemie, klęski, wojny. Red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań , s. 211-223.

2009,  Zdarzyło się w średniowiecznym Lądzie. Na tropie pewnej miłości. [w:] Miłość, damy i rycerze, red. M. Brzostowicz, Poznań-Ląd, s. 103-119.

2009, Katalog wystawy stałej Tu powstała Polska, (red.) M. Brzostowicz, A. Stempin, Poznań

2010, Szachy – średniowieczne zabawki edukacyjne [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań s. 40-54.

 2010, Czy średniowieczni Skandynawowie próbowali przechytrzyć śmierć? . [w:] Funeralia Lednickie, spotkanie 11, pt. Kim jesteś człowieku?. Poznań, s.345-351

2011, Katalog wystawy Via regia – 800 year of Mobility and Movement (26.06. – 18.11.2011 r.) wystawa Statliche Kunstsammlungen Dresden (opis merytoryczny  zabytków wypożyczanych z MAP)

2012, Magia gry – sztuka rywalizacji. Katalog wystawy czasowej (red. i współautor) Poznań