Poniedziałek, 27 maja 2024, Imieniny: Amandy, Jana, Juliana PL EN | |

 

Stróżyk Mateusz

tytuł naukowy, imię i nazwisko:  mgr Mateusz Stróżyk

pełniona funkcja: asystent muzealny

dział: Dział Archeologii Wielkopolski, Pracownia Epoki Kamienia

e-mail: mat_stroz@wp.pl

kompetencje/zakres obowiązków: opiekun muzealiów

kwalifikacje:  W 2011 roku ukończył studia w zakresie archeologii. Dyplom uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Architektura wczesnej epoki brązu. Próba wirtualnej rekonstrukcji osady w Bruszczewie”. Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Janusz Czebreszuk. Od 2012 roku zatrudniony jest w Dziale Archeologii Wielkopolski. Obszar zainteresowań zawodowych: analizy przestrzenne z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej, wirtualne rekonstrukcje, osadnictwo epoki brązu oraz zagadnienia związane z środkowa epoką brązu.

ważniejsze publikacje:

Stróżyk M. (2010) Biskupin… a co po nim? Problem marginalizacji rekonstrukcji w procesie  badawczym, [w:] Ł. Ciesielski, L. Gardeła (red.): In the margin… Among the omitted topics,  Poznań, s. 351-368.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M. (2011) Geoarcheologia  obiektów grobowych na przykładzie późnonelitycznego pochówku w Kruszynie, [w:] J.  Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszowski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.): Metody  geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej  Poznań – Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011, Poznań, s. 78-79.