Niedziela, 14 kwietnia 2024, Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana PL EN | |

 

Szmyt Marzena

tytuł naukowy, imię i nazwisko: prof. dr hab. Marzena Szmyt

pełniona funkcja: dyrektor

e-mail: marzena.szmyt@muzarp.poznan.pl, sekretariat@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 852 64 30

Zakres obowiązków: Zgodnie ze statutem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

Kwalifikacje:

– Doktorat – 1994, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, tytuł dysertacji doktorskiej: Rozwój społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach;

– Habilitacja – 2001, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, tytuł pracy habilitacyjnej: Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe;

– Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2003 r.

– Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu od 2008 r.

Zainteresowania naukowe: przeobrażenia kulturowe, społeczne i gospodarcze w trakcie neolitu i w początkach epoki brązu na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Ważniejsza bibliografia:

– M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznań 1996, ss. 330. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw.

– M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe, “Baltic-Pontic Studies”, vol. 8, 1999, Poznań, ss. 349. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

– J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26-29 2002. British Archaeological Reports International Series 1155. Oxford 2003, ss. 286. Archaeopress.

– A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom I [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej I), Poznań 2006, ss. 305. Wyd. Poznańskie.

– A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom II [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej II), Poznań 2007, ss. 326. Wyd. Poznańskie.

– A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom III [Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej III), Poznań 2007, ss. 419. Wyd. Poznańskie.

– M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds), The Baden Complex and the Outside World [Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 4 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 4], Kiel-Poznań-Kraków 2008, ss. 298.

– A. Kośko, M. Szmyt (eds), ‘Cord’ Ornaments on Pottery in the Vistula and Dnieper Interfluvial Region: 5th – 4th Mill. BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 15, Poznań 2010, ss. 171. Wyd. Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

– M. Ignaczak, A. Kośko, M. Szmyt (red.), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki Międzymorza w IV – I tys. przed Chr., Archaeologia Bimaris – Dyskusje 4, Poznań 2011, ss. 466. Wyd. Poznańskie.

– J. Czebreszuk, M. Szmyt, Identities, Differentiation and Interactions on the Central European Plain in the 3rd millennium BC, [w:] S. Hansen, J. Müller (Hrsg.) Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus, Archäologie in Eurasien 24, Berlin 2011, 269-291. Verlag Philipp von Zabern, Mainz.