Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Walkiewicz Bogdan

imię i nazwisko: mgr Bogdan Walkiewicz

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Historycznej

e-mail: bogdan.walkiewicz@muzarp.poznan.pl, bwalkicz@man.poznan.pl

 

kompetencje/zakres obowiązków: Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. Ponadto zajmuje się  tematyką XVII-XVIII-wiecznych fajek glinianych z wykopalisk archeologicznych, problematyką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wielkopolsce, późnośredniowiecznymi grodziskami stożkowatymi w Wielkopolsce. Interesuje go również komputeryzacja w archeologii, zastosowanie zdjęć lotniczych w archeologii oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa. Ostatnio prowadził badania wykopaliskowe w obozie z okresu II wojny światowej w Żabikowie (2009-2012) i na grodzisku stożkowatym w Gostyniu (2012).

kwalifikacje: Studiował archeologię na UAM w latach 1979-1984. Uczestniczył w zajęciach zorganizowanych w ramach Studium Konserwatorstwa Archeologicznego prowadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 1987-1989. Był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym UAM 1989-1993

ważniejsza bibliografia:

1993 „Wyniki archeologicznej penetracji powierzchniowej w okolicy Nowego Miasta nad Wartą, woj.  poznańskie” (z H. Machajewskim)
– Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne t. 2

1995 „Fajki z badań archeologicznych Bramy Wielkiej w Poznaniu”
– Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne t. 3

1996 „Fajki z badań archeologicznych ratusza w Kołobrzegu” (z R. Kamińskim)
– Materiały Zachodniopomorskie t. XLII

1999 „Osada ludności kultury łużyckiej w Dębczynie, gm. Białogard”
– Materiały Zachodniopomorskie t. XLV

2000 „Fajki z badań archeologicznych na ul. Szyperskiej w Poznaniu”
– Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne t. 5

2000 „Grób z okresu halsztackiego ze Strykowa, woj. Poznańskie”
– Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne t. 5

2000 „Jednorodne fajki gliniane z badań archeologicznych na terenie Podzamcza w Szczecinie”
– Materiały Zachodniopomorskie t. XLVI

2003 „Ziemia Śremska garnki rodzi”, Śrem

2005 „Archeologiczny zwiad lotniczy wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego  woj. poznańskiego”  (z A. Prinke, W. Rączkowski) [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań

2010 “Poszukiwanie grobów pomordowanych w czasie II wojny światowej pacjentów szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie”,                                                                                                      – Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne t. 11

2010 “Badania archeologiczne na terenie obozu hitlerowskiego w Żabikowie w 2009 roku” w