Poniedziałek, 04 lipca 2022, Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


wtorek - czwartek 9.00 - 16.00 
piątek 10.00- 17.00 
sobota 11.00 - 18.00  (WSTĘP DARMOWY)
niedziela 12.00-16.00
W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

Археологічний музей Познані відкритий для відвідувачів:
вівторок - четвер: з 9.00 до 16.00
п'ятниця: з 10.00 до 17.00
субота: з 11.00 до 18.00
неділя: з 12.00 до 16.00
понеділок – вихідний.

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej - projekt

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej - projekt

Projekt dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Ochrona zabytków archeologicznych.

Dofinansowano z: Funduszu Promocji Kultury.

 

Projekt, na który Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zdobyło dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nosi tytuł:

 

Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza, interpretacja i publikacja materiałów pochodzących z dwóch grodzisk średniowiecznych w Dąbrówce (stanowisko 1 i 2), położonych po przeciwnych stronach rzeczki Wirynki.Są to zarówno źródła pochodzące z wykopalisk, jak też dane uzyskane dzięki badaniom nieinwazyjnym (wykonanym już magnetometrycznym, a także planowanym badaniom przyrodniczym). Ich interpretacja pozwoli na próbę rekonstrukcji kompleksu osadniczego z okresu plemiennego, którego trzon stanowił gród rozpoznany na stan. 2.

 

Z kolei analiza wyników badań i pozyskanych na stanowisku 1 materiałów zabytkowych dostarczy informacji o położonym po drugiej stronie Wirynki gródku funkcjonującym w XIII/XIV w., pozwalając uściślić jego chronologię. Możliwe będzie również rozpoznanie przemian krajobrazu, które nastąpiły w okresie między istnieniem starszego i młodszego obiektu.

 

Materiały z obydwu stanowisk są istotnym przyczynkiem do badań nad siecią grodową w najbliższym sąsiedztwie Poznania – głównego ośrodka Wielkopolski, zarówno w dobie plemiennej, jak i w okresie funkcjonowania organizacji kasztelańskiej i później – w czasie kształtowania się prywatnej własności rycerskiej.

 

Prezentacja Multimedialna

Projekt dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Ochrona zabytków archeologicznych.

Dofinansowano z: Funduszu Promocji Kultury.

 

galeria
galeria